Νικόλαος Ζαμπούκας, Τριαντάφυλλος Ζολώτας, Ζητήματα εκπροσώπησης ελληνικού δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2018, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Νικόλαος Ζαμπούκας, Τριαντάφυλλος Ζολώτας | Πρωτοδίκες Δ.Δ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: 1. Ως προς το ζήτημα της ενώπιον του Δικαστηρίου εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και της διενέργειας των επιδόσεων των δικογράφων προς τους ως άνω στις δίκες, όπου εφαρμόζεται ο κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του Ν 2717/1999 (Α’ 97) Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ), παρατίθενται οι εξής διατάξεις αυτού: 2. Προς τον σκοπό διευκόλυνσης των Δικαστικών Λειτουργών, αλλά και της Γραμματείας του Δικαστηρίου (με τη φροντίδα της οποίας αφενός επιδίδονται τα αντίγραφα των δικογράφων και των κλήσεων κατ’ άρθρο 128 του ΚΔΔ, αφετέρου συντάσσονται τα πρακτικά που προβλέπονται στο άρθρο 193 του ΚΔΔ) επιχειρήθηκε η ακόλουθη κατηγοριοποίηση των υποθέσεων επί των διαφορών ουσίας που απασχολούν πιο συχνά το Δικαστήριο, συνοδευόμενη από την παράθεση των σχετικών διαπιστώσεων που συνάγονται από την επισκόπηση της νομολογίας των Δικαστηρίων της χώρας των τελευταίων ετών και από την εκ μέρους μας διατύπωση (μη δεσμευτικών) προτάσεων ως προς την εκπροσώπηση του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Επισημαίνεται, πάντως, ότι ζητήματα συνδεόμενα με τη νομιμότητα της εκπροσώπησης του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως διαδίκων, εφόσον δεν υπάρχει σχετική αμφισβήτηση, δεν εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (βλ. ΔΕφΑθ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.