ΔΕΕ υπόθ. C-622/2017 απόφ. της 4.7.2019 [Ελευθερία λήψης και αναμετάδοσης - Υποκίνηση εθνικού μίσους] (σημ. Α. Οικονόμου)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΕΕ υπόθ. C-622/2017, απόφ. της 4.7.2019 Baltic Media Alliance Ltd κατά Lietuvos radijo ir televizijos komisija (λιθουανική Επιτροπή ραδιοφώνου και τηλεόρασης) Διατάξεις: Οδηγία 2010/13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΣΟΥΣ. Μέτρο απαγόρευσης μερικής αναμετάδοσης τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου κράτους μέλους της Ευρ. Ένωσης δεν αντίκειται στην Οδηγία ΥΟΜ όταν εξυπηρετείται δημόσιος σκοπός (καταπολέμηση διάδοσης πληροφοριών που υποκινούν σε μίσος). Το μέτρο αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε δεύτερο έλεγχο από το κράτος λήψης. Προδικαστικό ερώτημα για απόφαση της εποπτικής αρχής ραδιοτηλεόρασης της Λιθουανίας περί αναμετάδοσης ενός ρωσόφωνου τηλεοπτικού σταθμού που εδρεύει στο Ηνωμ. Βασίλειο από τους φορείς διαδικτυακής ή καλωδιακής μετάδοσης της Λιθουανίας κατόπιν πρόσθετης χρέωσης. Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 2010, L 95, σ. 1). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της BMA Media Alliance Ltd (στο εξής: BMA) και της Lietuvos radijo ir televizijos komisija (λιθουανικής επιτροπής ραδιοφώνου και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.