ΔΕΕ υπόθ. C-673/2017 απόφ. της 1.10.2019 [Έννοια ρητής συγκατάθεσης ΓΚΠΔ. Αποδοχή cookies]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

  ΔΕΕ υπόθ. C-673/2017, απόφ. της 1.10.2019 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV κατά Planet49 GmbH Διατάξεις: άρθρα 2 στ΄, 5 Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, 2η΄ Οδηγίας 95/46/ΕΚ, 6 παρ. 1α΄ Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΕΝΝΟΙΑ ΡΗΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΚΠΔ. ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES. Το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του ΓΚΠΔ έχει την έννοια ότι συγκατάθεση δεν είναι έγκυρη όταν η αποθήκευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε πληροφορίες ήδη αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη ιστοτόπου, μέσω cookies (ανεξάρτητα αν αυτές οι πληροφορίες αποτελούν ή όχι προσωπικά δεδομένα) επιτρέπεται βάσει προσυμπληρωμένου τετραγωνιδίου το οποίο ο χρήστης πρέπει να αποεπιλέξει προκειμένου να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του (opt-out) αλλά η συγκατάθεση θα πρέπει να αποτελεί μία θετική ενέργεια (opt-in) και μάλιστα αφού στην ενημέρωση του υποκειμένου περιλαμβάνονται η διάρκεια λειτουργίας των cookies καθώς και το ζήτημα αν τρίτοι μπορούν ή όχι να έχουν πρόσβαση στα cookies αυτά. Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 2, στοιχείο στ΄, και του άρθρου 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.