Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Προσβολή προσωπικότητας. Εξύβριση, Απλή και συκοφαντική δυσφήμηση. Γραπτά μηνύματα κινητού ως αποδεικτικά μέσα. Ηλεκτρονικό έγγραφο. Έννοια. Αποτελεί απεικόνιση της εγγραφής, που έχει καταχωρηθεί στη µαγνητική επιφάνεια του σκληρού δίσκου του Η/Υ και ως εκ τούτου µηχανική απεικόνιση κατά την έννοια του άρθρου 444 παρ. 1γ΄ ΚΠολΔ. Ενδεικτική απαρίθµηση ιδιωτικών εγγράφων. Γραπτά µηνύµατα (SMS). Δικονοµικά, τα γραπτά µηνύµατα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, όπως οι επιστολές. Αδιάφορος ο τρόπος µε τον οποίο προσκοµίζονται στο δικαστήριο. Διαπληκτισµοί ανάµεσα σε ενοίκους και συγκυρίους οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας. Εξύβριση, απλή και συκοφαντική δυσφήµηση. Απειλή και σωµατική βλάβη. Περιπτωσιολογία αξιολογικών κρίσεων. Πραγµατικά περιστατικά. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΤρΕφΘεσ 164/2020 (παρατ. Α. Κουσουνή),

σελ. 680.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προσβολή προσωπικότητας. Εξύβριση, Απλή και συκοφαντική δυσφήμηση. Γραπτά μηνύματα κινητού ως αποδεικτικά μέσα. Ηλεκτρονικό έγγραφο. Έννοια. Αποτελεί απεικόνιση της εγγραφής, που έχει καταχωρηθεί στη µαγνητική επιφάνεια του σκληρού δίσκου του Η/Υ και ως εκ τούτου µηχανική απεικόνιση κατά την έννοια του άρθρου 444 παρ. 1γ΄ ΚΠολΔ. Ενδεικτική απαρίθµηση ιδιωτικών εγγράφων. Γραπτά µηνύµατα (SMS). Δικονοµικά, τα γραπτά µηνύµατα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, όπως οι επιστολές. Αδιάφορος ο τρόπος µε τον οποίο προσκοµίζονται στο δικαστήριο. Διαπληκτισµοί ανάµεσα σε ενοίκους και συγκυρίους οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας. Εξύβριση, απλή και συκοφαντική δυσφήµηση. Απειλή και σωµατική βλάβη. Περιπτωσιολογία αξιολογικών κρίσεων. Πραγµατικά περιστατικά. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΤρΕφΘεσ 164/2020 (παρατ. Α. Κουσουνή),

σελ. 680.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Απαλλαγή από το μάθημα θρησκευτικών. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Αναγραφή διαγωγής στους ττίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης. Αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Προστατεύει και το δικαίωµα να είναι κανείς άθρησκος ή άθεος. Συνιστώσα του το δικαίωµα να µην αποκαλύπτει κανείς τις συνειδησιακές του πεποιθήσεις, συνδεόµενο µε το δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Δικαίωµα σεβασµού των πεποιθήσεων των γονέων κατά την εκπαίδευση των τέκνων τους. Από αυτό απορρέει δικαίωµα απαλλαγής από το µάθηµα των θρησκευτικών για κάθε µαθητή του οποίου οι γονείς έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή άλλες σε σχέση µε εκείνες που περιέχονται στη διδακτέα ύλη του µαθήµατος, το οποίο µπορεί να ασκηθεί αυτοπροσώπως και από τον ίδιο τον µαθητή. Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων κατά την άσκηση του δικαιώµατος απαλλαγής. Αναγραφή του χαρακτηρισµού της διαγωγής των µαθητών στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μη νόµιµη, ως µη αναγκαία και ανάλογη του επιδιωκόµενου και εξυπηρετούµενου σκοπού αυτών των τίτλων. ΑΠΔΠΧ 32/2020 (παρατ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 642.

Δημοσίευμα σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτογραφική απεικόνιση προσώπου και αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του. Προσβολή προσωπικότητας συντελεσθείσα µε δηµοσίευµα στο διαδίκτυο. Αγωγή αποζηµίωσης κατά του κατόχου/διαχειριστή της ιστοσελίδας. Δυνατότητα αποκατάστασης της προσβολής ως µέρος της προδικασίας. Αναγκαία και επί αγωγής κατά του ιδιοκτήτη ιστοσελίδας. Αναλογική εφαρµογή διατάξεων «περί αστικής ευθύνης του τύπου». Ανάρτηση φωτογραφίας οδηγού παρκαρισµένου σε θέση που προορίζονταν για άτοµα µε αναπηρία µε απαξιωτικό και προσβλητικό της τιµής του και της προσωπικότητάς του κείµενο. Μη αναγκαία η δηµοσίευση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την ικανοποίηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης της κοινής γνώµης αναφορικά µε θέµα γενικού ενδιαφέροντος. Εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και υποχρέωση δηµοσίευσης του διατακτικού της απόφασης και διαγραφής της φωτογραφικής απεικόνισης από την επίδικη ανάρτηση. ΠΠρΑθ 3485/2020 (παρατ. Σ. Τάσσης),

σελ. 633.

Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Δηµοσίευση, βάσει εθνικής νοµοθεσίας, δεδοµένων ταυτοποίησης, µεταξύ άλλων ονοµατεπωνύµου και διεύθυνσης κατοικίας, φορολογουµένου µε ληξιπρόθεσµες οφειλές σε σχετικό κατάλογο αναρτηµένο στην ηλεκτρονική πύλη της Φορολογικής Αρχής. Δικαιολόγηση του εθνικού µέτρου. Επιδίωξη των εννόµων σκοπών της προστασίας του φορολογικού συστήµατος και των τρίτων. Πεδίο διακριτικής ευχέρειας των Κρατών σε ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής στρατηγικής. Πλαίσιο δηµοσίευσης των πληροφοριών επαρκώς περιορισµένο µε στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας και της προσβασιµότητας των πληροφοριών υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος. Περιορισµένο αποτέλεσµα στην ιδιωτική ζωή του προσφεύγοντος. ΕΔΔΑ υπόθεση L.B. κατά Ουγγαρίας αριθ. προσφ. 36345/16 απόφ. της 12.1.2021 (παρατ. Λ. Μήτρου),

σελ. 604.

Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Αρχές Επιβολής του Νόµου: µεταξύ της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας. Μελέτη Γρ. Τσόλιας,

σελ. 573.

Προσβολή προσωπικότητας. Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης. «Δικαίωμα στη ψηφιακή λήθη». Προσβολή προσωπικότητας µέσω των υπηρεσιών υπόδειξης [suggest] και αυτόµατης συµπλήρωσης [autocomplete]. Συσχέτιση ονοµατεπωνύµου δηµοσιογράφου σε µηχανή αναζήτησης του διαδικτύου µε εξυβριστικά και δυσφηµιστικά σχόλια συγκεκριµένων ιστοσελίδων. Ευθύνη αλλοδαπής εταιρείας καθώς και της εταίρου και διαχειρίστριας αυτής, η οποία λαµβάνει όλες τις αποφάσεις και δίδει όλες τις προσήκουσες κατά την κρίση της εντολές για την επίτευξη του εµπορικού σκοπού της τελευταίας, εφόσον εντάσσονται στον ίδιο όµιλο εταιριών και συνιστούν αδιάσπαστη και αδιαίρετη οικονοµική ενότητα, παρά την αυτοτέλειά τους ως νοµικών προσώπων. Εξακολούθηση εµφάνισης προσβλητικών λέξεων και φράσεων στη µηχανή αναζητήσεων παρά την επίδοση της προσωρινής διαταγής και της αποφάσεως ασφαλιστικών µέτρων. Εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, συνεκτιµώµενου του είδους και της διάρκειας της προσβολής, του βαθµού πταίσµατος, του µέσου τελέσεως της προσβολής και της δραστικότητάς του. ΕφΑθ 2149/2020 (παρατ. Α. Βενέρης),

σελ. 615.

Το δικαίωµα στην προστασία προσωπικών δεδοµένων σε σύγκρουση µε το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης και το νέο άρθρο 28 του Ν 4624/2019. Μελέτη Μ. Σκόνδρα,

σελ. 581.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Το δικαίωµα στην προστασία προσωπικών δεδοµένων σε σύγκρουση µε το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης και το νέο άρθρο 28 του Ν 4624/2019. Μελέτη Μ. Σκόνδρα,

σελ. 581.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας. Έννοια. Περιλαµβάνει και υπηρεσία διαµεσολάβησης η οποία φέρνει έναντι αµοιβής σε επαφή, µέσω εφαρµογής για έξυπνα τηλέφωνα, άτοµα που επιθυµούν να µετακινηθούν εντός πόλης και αδειοδοτηµένους οδηγούς ταξί, για την οποία ο πάροχος της εν λόγω υπηρεσίας έχει συνάψει προς τούτο συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε τους οδηγούς αυτούς έναντι καταβολής µηνιαίας συνδροµής, αλλά δεν τους διαβιβάζει τα αιτήµατα των πελατών, δεν καθορίζει το κόµιστρο ούτε το εισπράττει από τα άτοµα αυτά, τα οποία το καταβάλλουν απευθείας στον οδηγό ταξί. ΔΕΕ υπόθ. C-62/19, απόφ. της 3.12.2020 (παρατ. Ι. Ζαφειρίου/Μ. Ζούλοβιτς),

σελ. 703.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Ονόματα χώρου. Κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου (Domain names) Με κατάληξη .gr. Περιεχόµενο δικαιώµατος που αποκτάται µε την εκχώρηση ονόµατος χώρου µε κατάληξη .gr. Καταχώριση. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Προϋποθέσεις διαγραφής. Ανάθεση κατασκευής ιστοσελίδας. Κατοχύρωση του ονόµατος χώρου από τον κατασκευαστή στο δικό του όνοµα και όχι σε αυτό του εντολέα του. Απόρριψη από την ΕΕΤΤ καταγγελίας µε την οποία ζητήθηκε η διαγραφή και µεταβίβαση στον καταγγέλλοντα του ονόµατος χώρου, καθώς και η απόδοση της διαχείρισης της σχετικής ιστοσελίδας. ΔΕφΑθ 2613/2019 (παρατ. Α. Σπυρίδωνος),

σελ. 649.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο νέος Ν 4779/2021 για την ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων - Παρουσίαση και σχολιασµός διατάξεων Α΄ µέρους. FORUM Π. Λαμπροπούλου,

σελ. 591.

Οι ρυθµίσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στο N 4779/2021. FORUM Π. Δημητρόπουλος/Α. Οικονόμου,

σελ. 598.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πνευματική ιδιοκτησία. Έννοια πνευματικού δημιουργήματος. Πρωτοτυπία στη φωτογραφία. Φωτογραφίες ως πνευµατικά έργα. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Μεταβίβαση δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. Φωτογραφικό υλικό χρησιµοποιηθέν σε εξώφυλλο βιβλίου. Προσβολή πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αποζηµίωση για χρήση των φωτογραφιών. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΤρΕφΘεσ 1412/2020 (παρατ. Ό. Γαρουφαλιά),

σελ. 655.

Πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της καταπολέµησης της διαδικτυακής πειρατείας - Το πέρασµα στη δυναµικότητα. Μελέτη Μ.-Δ. Παπαδοπούλου/Ε. Μουστάκα,

σελ. 549.

Το δικαίωµα του δηµιουργού ή ερµηνευτή να ανακαλέσει την πράξη µεταβίβασης ή αποκλειστικής άδειας χρήσης του έργου ή της εισφοράς του λόγω µη εκµετάλλευσής τους σύµφωνα µε την Οδηγία (ΕΕ) 2019/790. Μελέτη Α. Μάνθος,

σελ. 563.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Dating apps και ψηφιακές υπηρεσίες. Εξαίρεση από το δικαίωµα πλήρους υπαναχώρησης σε συµβάσεις ψηφιακού περιεχοµένου µε αµοιβή (dating app), εφ’ όσον η εκτέλεση της σύµβασης άρχισε µε ρητή συγκατάθεση καταναλωτή κατά την οδηγία 2011/83/ΕΕ. Για τον καθορισµό του αναλογούντος ποσού που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής στον έµπορο, όταν ο καταναλωτής αυτός έχει ρητώς ζητήσει να αρχίσει η εκτέλεση της συναφθείσας συµβάσεως κατά τη διάρκεια της προθεσµίας υπαναχωρήσεως και υπαναχωρεί από τη σύµβαση, πρέπει, κατ’ αρχήν, να λαµβάνεται υπόψη το συµπεφωνηµένο στην εν λόγω σύµβαση τίµηµα για το σύνολο των παροχών που αποτελούν το αντικείµενο της συµβάσεως και να υπολογίζεται το οφειλόµενο ποσό pro rata temporis. ΔΕΕ υπόθ. C-641/19, απόφ. της 8.10.2020 (παρατ. Ε. Μαργαρίτης),

σελ. 696.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσίευμα σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτογραφική απεικόνιση προσώπου και αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του. Προσβολή προσωπικότητας συντελεσθείσα µε δηµοσίευµα στο διαδίκτυο. Αγωγή αποζηµίωσης κατά του κατόχου/διαχειριστή της ιστοσελίδας. Δυνατότητα αποκατάστασης της προσβολής ως µέρος της προδικασίας. Αναγκαία και επί αγωγής κατά του ιδιοκτήτη ιστοσελίδας. Αναλογική εφαρµογή διατάξεων «περί αστικής ευθύνης του τύπου». Ανάρτηση φωτογραφίας οδηγού παρκαρισµένου σε θέση που προορίζονταν για άτοµα µε αναπηρία µε απαξιωτικό και προσβλητικό της τιµής του και της προσωπικότητάς του κείµενο. Μη αναγκαία η δηµοσίευση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την ικανοποίηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης της κοινής γνώµης αναφορικά µε θέµα γενικού ενδιαφέροντος. Εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και υποχρέωση δηµοσίευσης του διατακτικού της απόφασης και διαγραφής της φωτογραφικής απεικόνισης από την επίδικη ανάρτηση. ΠΠρΑθ 3485/2020 (παρατ. Σ. Τάσσης),

σελ. 633.

Προσβολή προσωπικότητας. Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης. «Δικαίωμα στη ψηφιακή λήθη». Προσβολή προσωπικότητας µέσω των υπηρεσιών υπόδειξης [suggest] και αυτόµατης συµπλήρωσης [autocomplete]. Συσχέτιση ονοµατεπωνύµου δηµοσιογράφου σε µηχανή αναζήτησης του διαδικτύου µε εξυβριστικά και δυσφηµιστικά σχόλια συγκεκριµένων ιστοσελίδων. Ευθύνη αλλοδαπής εταιρείας καθώς και της εταίρου και διαχειρίστριας αυτής, η οποία λαµβάνει όλες τις αποφάσεις και δίδει όλες τις προσήκουσες κατά την κρίση της εντολές για την επίτευξη του εµπορικού σκοπού της τελευταίας, εφόσον εντάσσονται στον ίδιο όµιλο εταιριών και συνιστούν αδιάσπαστη και αδιαίρετη οικονοµική ενότητα, παρά την αυτοτέλειά τους ως νοµικών προσώπων. ΕφΑθ 2149/2020 (παρατ. Α. Βενέρης),

σελ. 615.

Προσβολή προσωπικότητας. Εξύβριση, Απλή και συκοφαντική δυσφήμηση. Γραπτά μηνύματα κινητού ως αποδεικτικά μέσα. Ηλεκτρονικό έγγραφο. Έννοια. Αποτελεί απεικόνιση της εγγραφής, που έχει καταχωρηθεί στη µαγνητική επιφάνεια του σκληρού δίσκου του Η/Υ και ως εκ τούτου µηχανική απεικόνιση κατά την έννοια του άρθρου 444 παρ. 1γ΄ ΚΠολΔ. Ενδεικτική απαρίθµηση ιδιωτικών εγγράφων. Γραπτά µηνύµατα (SMS). Δικονοµικά, τα γραπτά µηνύµατα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, όπως οι επιστολές. Αδιάφορος ο τρόπος µε τον οποίο προσκοµίζονται στο δικαστήριο. Διαπληκτισµοί ανάµεσα σε ενοίκους και συγκυρίους οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας. Εξύβριση, απλή και συκοφαντική δυσφήµηση. Απειλή και σωµατική βλάβη. Περιπτωσιολογία αξιολογικών κρίσεων. Πραγµατικά περιστατικά. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΤρΕφΘεσ 164/2020 (παρατ. Α. Κουσουνή),

σελ. 680.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Οι ρυθµίσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στο N 4779/2021. FORUM Π. Δημητρόπουλος/Α. Οικονόμου,

σελ. 598.

 

ΣΗΜΑΤΑ

Σήμα. Προσβολή και προστασία σηµάτων. Σήµατα απλά και «φήµης». Διαφορές. Περιγραφικές ενδείξεις σήµατος χαµηλού βαθµού διακριτικού χαρακτήρα. Κίνδυνος σύγχυσης. ΜΕφΑθ 2757/2020 (παρατ. Ι. Λαγουμίδου),

σελ. 668.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το Σύνταγµα διασταυρώνεται, διεθνώς, εδώ και πολύ καιρό µε τις νέες τεχνολογίες τόσο στο πεδίο των θεµελιωδών δικαιωµάτων όσο και στο πεδίο των νέων τρόπων πολιτικής συµµετοχής. Την ίδια περίοδο επαναπροσδιορίζεται η έννοια του Συντάγµατος στο πλαίσιο του λεγόµενου πολυεπίπεδου συνταγµατισµού. Το ελληνικό Σύνταγµα, µε την αναθεώρηση του 2001, εξοπλίστηκε µε µια δέσµη ρητών διατάξεων που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες και λειτουργεί ως ενδιαφέρον «εργαστηριακό» παράδειγµα. Μελέτη Ε. Βενιζέλος,

σελ. 542.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Σύνταγµα διασταυρώνεται, διεθνώς, εδώ και πολύ καιρό µε τις νέες τεχνολογίες τόσο στο πεδίο των θεµελιωδών δικαιωµάτων όσο και στο πεδίο των νέων τρόπων πολιτικής συµµετοχής. Την ίδια περίοδο επαναπροσδιορίζεται η έννοια του Συντάγµατος στο πλαίσιο του λεγόµενου πολυεπίπεδου συνταγµατισµού. Το ελληνικό Σύνταγµα, µε την αναθεώρηση του 2001, εξοπλίστηκε µε µια δέσµη ρητών διατάξεων που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες και λειτουργεί ως ενδιαφέρον «εργαστηριακό» παράδειγµα. Μελέτη Ε. Βενιζέλος,

σελ. 542.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Ριάλιτι. Περιεχόμενο μεταδιδόμενο σε ηλεκτρονικό ιστότοπο. Αρμοδιότητα ΕΣΡ. Προσβολή ανθρώπινης αξίας και υποστίμηση του γυναικείου φύλου. Έννοιες «υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων» και «προγράµµατος». Ανεπίτρεπτη η προβολή (και) από τους ηλεκτρονικούς ιστοτόπους οπτικοακουστικού περιεχοµένου που θίγει την αξία του ανθρώπου και που υποτιµά ιδίως το γυναικείο φύλο, παρουσιάζοντας ως φυσιολογικές νοµικά κολάσιµες συµπεριφορές. Ζωντανή µετάδοση από ηλεκτρονικό ιστότοπο των τεκταινόµενων σε παιχνίδι τύπου ριάλιτι µε εθελούσιο εγκλεισµό. Προβολή περιεχοµένου µε υποβαθµισµένο ποιοτικά χαρακτήρα που έθιγε την αξία του ανθρώπου και υποτιµούσε το γυναικείο φύλο. Αβάσιµος ισχυρισµός περί έλλειψης αρµοδιότητας του ΕΣΡ. Εξοµοίωση των τηλεοπτικών εκποµπών και των ηλεκτρονικών ιστοτόπων ως προς το θέµα του ασκούµενου επ’ αυτών ελέγχου. Κρίση περί στοιχειοθέτησης της παράβασης. Επιβολή προστίµου. ΕΣΡ 5/2021,

σελ. 715.