ΕιρΑθ 901/2008 [Οργανισμός διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων. Εύλογη αμοιβή]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οργανισμός διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων. Εύλογη αμοιβή. Στην αγωγή αξίωσης της εύλογης αμοιβής από οργανισμό διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων πρέπει να αναφέρονται τα έργα που διαχειρίζονται, ημεδαπών και αλλοδαπών καλλιτεχνών, με ποιους αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης αντιστοιχούν και με ποιες συμβάσεις αμοιβαιότητας έδωσαν οι αλλοδαποί οργανισμοί διαχείρισης πληρεξουσιότητα ή μεταβίβασαν τα δικαιώματά τους διαχείρισης.Πρόεδρος: Β. Χαβλοπούλου, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Α. Γηραλέα, Α. Πάτρα Διατάξεις: άρθρα 49 Ν 2121/1993, 14, 25, 467 επ. ΚΠολΔ Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 2121/1993 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α΄25/4.3.1993), «όταν υλικός φορέας ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας που έχει νόμιμα εγγραφεί, χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα δορυφόρου, καλώδια ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη και ενιαία αμοιβή στους ερμηνευτές καλλιτέχνες, των οποίων η ερμηνεία, έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα και στους παραγωγούς των υλικών αυτών φορέων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων, οι οποίοι υποχρεούνται να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν αμοιβές, να προβάλουν σχετικές αξιώσεις και να εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές από τους χρήστες, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι πληρωμής καθορίζονται από το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.