ΔΕΚ υπόθ. C-82/2007 απόφ. της 6.3.2008 [Ηλεκτρονικές επικοινωνίες]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Comisiόn del Mercado de las Telecomunicaciones κατά Administraciόn del Estado Διατάξεις: άρθρα 3, 10 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Κανονιστικές αρχές. Από το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν απαγορεύεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων παραχωρήσεως εθνικών πόρων αριθμοδοτήσεως και διαχειρίσεως των εθνικών σχεδίων αριθμοδοτήσεως μεταξύ διαφόρων ανεξαρτήτων κανονιστικών αρχών, υπό την επιφύλαξη ότι ο καταμερισμός των καθηκόντων δημοσιοποιείται, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα προσιτά, και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Απόφαση 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 3, παράγραφος 2, και 10, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108, σελ. 33, στο εξής: οδηγία-πλαίσιο), σε συνδυασμό με την ενδέκατη και δωδέκατη αιτιολογική της σκέψη. 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο εκδικάσεως προσφυγής με την οποία η Comisiόn del Mercado de las Telecomunicaciones (στο εξής: CMT) ζήτησε την εν όλω ή εν μέρει ακύρωση του βασιλικού διατάγματος 2296/2004 περί θεσπίσεως του κανονισμού για τις αγορές ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, της προσβάσεως στα δίκτυα και της αριθμοδοτήσεως (Real Decreto 2296/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrόnicas, acceso a las...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.