Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Απόφαση 19/2008 [Προσωπικά δεδομένα συνδρομητών τηλεφωνίας]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Προσωπικά δεδομένα. Εφόσον η Διεύθυνση Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος ζητά από τις εταιρείες - παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να της διαβιβάσουν στοιχεία συνδρομητών τους, για λόγους, οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής - όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 16 του ΠΔ 242/1999 - και αφορούν στην εθνική ασφάλεια ή στη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, συντρέχουν λόγοι να αρθεί εν όλω η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των επίμαχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Διατάξεις: άρθρα 2, 5, 9Α Συντ., 2, 4, 5, 11 Ν 2472/1997, 16 ΠΔ 242/1999 1. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: 1) Τις διατάξεις του Συντάγματος, και ιδίως εκείνες των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 9Α, 25 και 28. 2) Τις διατάξεις του Ν 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη εκείνες της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. 3) Τις διατάξεις του ΠΔ 242/1999 (ΦΕΚ Α΄ 201/ 30.9.1999) περί Οργανισμού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2. Επειδή, το άρθρο 9Α...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.