Προσωπικά δεδομένα

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2021, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) ενέκρινε νέες κατευθυντήριες γραμμές Κατά τη σύνοδο του Ιουνίου 2021 το EDPB, μεταξύ άλλων, ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για τους κώδικες δεοντολογίας ως εργαλείο για τις διεθνείς διαβιβάσεις. Ο κύριος σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή των άρθρων 40 παρ. 3 και 46 παρ. 2 στοιχείο ε του ΓΚΠΔ. Αυτές οι διατάξεις ορίζουν ότι μόλις ένας κώδικας δεοντολογίας εγκριθεί από μια αρμόδια εποπτική αρχή και αφού του χορηγηθεί γενική ισχύ εντός του ΕΟΧ από την Επιτροπή, μπορεί να χρησιμοποιείται από υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία που δεν υπόκεινται στον ΓΚΠΔ για την παροχή κατάλληλων διασφαλίσεων για τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας που καθορίζουν το γενικό πλαίσιο για την έγκριση κωδίκων δεοντολογίας. Επίσης, μετά από δημόσια διαβούλευση, το EDPB ενέκρινε μια τελική έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις έννοιες του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με θεμελιώδεις έννοιες όπως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία. Η τελική έκδοση ενσωματώνει ενημερωμένη διατύπωση και περαιτέρω διευκρινίσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σχόλια που ελήφθησαν κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.