ΓενΔΕΕ υπόθ. T-663/19, απόφ. 21.4.2021 [Κοινοτικό σήμα. Διαδικασία κήρυξης ακυρότητας - Λεκτικό σήμα MONOPOLY] (παρατ. Μ. Περράκη)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2021, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βιομηχανική ιδιοκτησία ΓενΔΕΕ υπόθ. T-663/19, απόφ. της 21.4.2021 Hasbro, Inc., κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Διατάξεις: άρθρο 52 παρ. 1 στοιχείο β΄ Κ ανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 59 παρ. 1 στοιχείο β΄ Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΗΜΑ MONOPOLY. Απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Κακή πίστη. Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή και διευκρινίζει τους κανόνες σχετικά με την εκτίμηση της κακής πίστεως του αιτούντος την καταχώριση σήματος. Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι κάθε εκ νέου κατάθεση σήματος δεν αποδεικνύει αφ’ εαυτής την κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση. Εντούτοις, εν προκειμένω, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα με την εκ νέου κατάθεση αποσκοπούσε στο να μην υποχρεωθεί να αποδείξει τη χρήση των προγενέστερων σημάτων είναι ικανό να στοιχειοθετήσει την κακή πίστη της. Απόφαση 1. Στις 30 Απριλίου 2010, η προσφεύγουσα, Hasbro, Inc., υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί [αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.