ΔΕΕ υπόθ. C-510/2010, απόφ. της 26.4.2012 [Εφήμερες εγγραφές έργων](σημ. Γ.-Α. Ζάννος)

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. δ΄ Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Εφήμερες εγγραφές έργων που πραγματοποιούνται δι’ ιδίων μέσων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για τις δικές τους εκπομπές. Εγγραφή που πραγματοποιείται με μέσα τρίτου προσώπου. Υποχρέωση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού να άρει όλα τα επιζήμια αποτελέσματα των πράξεων και παραλείψεων που τελεί τρίτο πρόσωπο.DR, TV2 Danmark A/S κατά NCB – Nordisk Copyright Bureau Διατάξεις: άρθρο 5 Οδηγίας 2001/29/ΕΚ Απόφαση 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. δ΄, και της τεσσαρακοστής πρώτης αιτιολογικής σκέψης της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167, σελ. 10), που προβλέπουν εξαίρεση από το αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής που έχει ο δημιουργός επί του έργου του στις περιπτώσεις «εφήμερων εγγραφών έργων που πραγματοποιούνται δι’ ιδίων μέσων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για τις δικές τους εκπομπές». 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, των DR και TV2 Danmark A/S (στο εξής: TV2 Danmark), δύο δανικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και, αφετέρου, της NCB – Nordisk Copyright Bureau (στο εξής: NCB), εταιρίας διαχείρισης δικαιωμάτων του δημιουργού, σχετικά με εγγραφές πραγματοποιηθείσες στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.