ΔΕΚ Υπόθ. C- 245/2000 απόφ. 6.2.2003 [Εκμετάλλευση δικαιωμάτων δημιουργών]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2004, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) και Nederlandse Omroep Stichting (NOS) Οδηγία 92/100/ΕΟΚ. Δικαίωμα εκμισθώσεως και δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά του δικαιώματος δημιουργού στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. ’ρθρο 8 παρ. 2. Ραδιοφωνική μετάδοση και παρουσίαση στο κοινό. Εύλογη αμοιβή. Αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) προς το Δικαστήριο, κατ? εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, με την οποία ζητείται η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία του άρθρου 8 παρ. 2 της Οδηγίας 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1992, σχετικά με το δικαίωμα εκμισθώσεως, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας. [...] Η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση 3. Η Οδηγία 92/100 σκοπεί στην παροχή εναρμονισμένης έννομης προστασίας στο δικαίωμα εκμισθώσεως, στο δικαίωμα δανεισμού και σε ορισμένα συγγενικά του δικαιώματος του δημιουργού δικαιώματα στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. 4. Όπως προκύπτει από την πρώτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 92/100, η εν λόγω εναρμόνιση σκοπεί στην εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων οσάκις «μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στις συναλλαγές, να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να παρακωλύσουν την υλοποίηση και την [εύρυθμη] λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». 5. Η έβδομη, η ενδέκατη, η δέκατη πέμπτη και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.