Π. Αδάμης, Χαιρετισμός

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2018

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παρασκευάς Αδάμης ΔΝ, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην EUROJUST Στις 6 Απριλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε μια σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας δεδομένων της, εγκρίνοντας μία δέσμη μέτρων προστασίας που περιλαμβάνει τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος τίθεται σε άμεση εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018. Ο νέος κανονισμός ενισχύει την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως θεμελιώδους δικαιώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα ο κανονισμός προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων το οποίο θα ισχύσει άμεσα στην έννομη τάξη των κρατών μελών, θα διασφαλίζει την ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, δύο απαραίτητα στοιχεία για μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά. Με τον τρόπο αυτό ο κανονισμός θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους επιχειρηματικούς φορείς και τις εταιρείες, ιδίως τις μικρότερες, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπει σαφέστερους κανόνες για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. Μεταξύ άλλων ενισχύονται τα ατομικά δικαιώματα. Ο κανονισμός εισάγει νέες απαιτήσεις διαφάνειας, ενισχυμένα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), ενώ η «σιωπή» ή η αδράνεια δεν θα θεωρούνται πλέον ως έγκυρη συγκατάθεση, καθόσον απαιτείται σαφής θετική ενέργεια για να εκδηλωθεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.