Ευρετήριο

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 4/2018, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

BLOGS

Το νομικό καθεστώς των ιστολογίων (blogs), Μελέτη Ε. Γ. Αναστασιάδου,

σελ. 476.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έκθεση Πεπραγμένων ΑΠΔΠΧ, Επικαιρότητα,

σελ. 458.

Πρόστιμο ύψους 250.000 ευρώ σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για ανεπαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων, Επικαιρότητα,

σελ. 459.

Τεχνητή νοημοσύνη και προσωπικά δεδομένα - Μια θεώρηση υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, Μελέτη Α. Βόρρας / Λ. Μήτρου,

σελ. 460.

Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρόσβαση αρχών για σκοπούς ποινικής έρευνας. Η πρόσβαση δημοσίων αρχών στα δεδομένα ταυτοποίησης των κατόχων των καρτών SIM που ενεργοποιήθηκαν με κλαπέν κινητό τηλέφωνο συνεπάγεται επέμβαση στα κατοχυρούμενα άρθρα του ΧΘΔΕΕ θεμελιώδη δικαιώματα των εν λόγω κατόχων η οποία δεν έχει τόσο σοβαρό χαρακτήρα ώστε η πρόσβαση να πρέπει να περιορίζεται, όσον αφορά την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, στην καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας. ΔΕΕ υπόθ. C-207/2016, απόφ. της 2.10.2018,

σελ. 609.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες, της προστασίας της εμπορικής πίστης και της εξυγίανσης των οικονομικών συναλλαγών. Προσφυγή των υποκειμένων ενώπιον της ΑΠΔΠΧ με αίτημα την οριστική και πλήρη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το αρχείο της αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων που διατηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. ΣτΕ 2965/2017 (Τμήμα Δ΄) (σημ. Δ. Ζωγραφόπουλος),

σελ. 616.

Δημοσίευση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών κατηγορουμένων. Στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 περ. β΄ Ν 2472/1997 μπορεί να συμπεριληφθούν και εγκλήματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος με μεγάλη κοινωνική απαξία και με έντονο δημόσιο συμφέρον. Εν προκειμένω, συνέτρεχε λόγος δημοσίευσης των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών κατηγορουμένων (για το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου) και ορθώς η Αντεισαγγελέας εξέδωσε την επίδικη διάταξή της, δεδομένου ότι η εν λόγω δημοσίευση επιβαλλόταν από την αναγκαιότητα αποκάλυψης του μεγέθους και εκτάσεως της όλης εγκληματικής δραστηριότητας, η οποία ενθάρρυνε τους παθόντες να προβούν στην καταγγελία των γενομένων σε βάρος τους. ΠορισμΑναφΕισΕφΘεσ 1/2018,

σελ. 623.

Χρήση κάμερας από αστυνομικό. Υπεύθυνοι επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διαθέτει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της νομιμότητας κάθε επεξεργασίας. Απαραίτητο οργανωτικό μέτρο για τη διασφάλιση αυτή είναι η ύπαρξη διαδικασιών διερεύνησης παραπόνων που αφορούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και να μην επιδέχονται αμφισβήτηση, ακόμα κι αν γίνονται σε πρώτο στάδιο προφορικά. Σύσταση στην ΕΛΑΣ για μη επαρκή συνεργασία με την Αρχή προς διευκόλυνση της σχετικής έρευνας. ΑΠΔΠΧ Απόφαση 59/2018,

σελ. 625.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το νομικό καθεστώς των ιστολογίων (blogs), Μελέτη Ε. Αναστασιάδου,

σελ. 476.

Διακοπή πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο: Η λειτουργία της ΕΔΠΠΙ και οι προκλήσεις για το μέλλον, Μελέτη Ε. Γ. Τσεκούρα,

σελ. 503.

Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ): Δικαιοπολιτικά, ιστορικά και άλλα…, Forum Ε. Σταματούδη,

σελ. 509.

Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας μέσω διαδικτύου. Διαταγή από ΕΔΠΠΙ προς ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διακόψουν την πρόσβαση σε 38 συνολικά ονόματα χώρου (domain names), τα οποία παραπέμπουν σε δημοφιλείς ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και συναφές περιεχόμενο. Οι προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί η αιτούσα εταιρεία, διενεργούνται μέσω του δικτύου επικοινωνιών των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο από συνδρομητές τους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, για τις εν λόγω προσβολές. ΕΔΠΠΙ 3/2018 (σημ. Γ. Γιαννόπουλος),

σελ. 565.

DOMAIN NAMES

Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας μέσω διαδικτύου. Διαταγή από ΕΔΠΠΙ προς ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διακόψουν την πρόσβαση σε 38 συνολικά ονόματα χώρου (domain names), τα οποία παραπέμπουν σε δημοφιλείς ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και συναφές περιεχόμενο. Οι προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί η αιτούσα εταιρεία, διενεργούνται μέσω του δικτύου επικοινωνιών των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο από συνδρομητές τους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, για τις εν λόγω προσβολές. ΕΔΠΠΙ 3/2018 (σημ. Γ. Γιαννόπουλος),

σελ. 565.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

ΕΕΤΤ: Δημοσίευση επισκόπησης αγορών έτους 2017, Επικαιρότητα,

σελ. 459.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προβολή στοιχείων ποινικής διαδικασίας. Η απαγόρευση δημοσιοποίησης στοιχείων της ποινικής προδικασίας είναι δυνατό να καμφθεί, εν όψει της αρχής της σταθμίσεως, όταν, κατ’ εκτίμηση των συνθηκών, κρίνεται αφ’ ενός μεν ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν επιτρεπτή την ανακοίνωση των στοιχείων αυτών προς ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού επί ζητήματος ιδιαιτέρως αυξημένου γενικού ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών δεν διακυβεύονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και των λοιπών εμπλεκομένων προσώπων αλλά και το συμφέρον της αποτελεσματικής διεξαγωγής της δικαστικής έρευνας. Νόμιμη η κύρωση της συστάσεως του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού διότι κατά τη μετάδοση δελτίων ειδήσεων προεβλήθησαν αυτούσια αποσπάσματα σε πρώτο πρόσωπο ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων-βουλευτών πολιτικού κόμματος ενώπιον ανακριτικών αρχών. ΣτΕ 1704/2018 (Τμ. Δ΄),

σελ. 603.

Προβολή στοιχείων ποινικής διαδικασίας. Η απαγόρευση δημοσιοποίησης στοιχείων της ποινικής προδικασίας είναι δυνατό να καμφθεί, εν όψει της αρχής της σταθμίσεως, όταν, κατ’ εκτίμηση των συνθηκών, κρίνεται αφ’ ενός μεν ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν επιτρεπτή την ανακοίνωση των στοιχείων αυτών προς ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού επί ζητήματος ιδιαιτέρως αυξημένου γενικού ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών δεν διακυβεύονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και των λοιπών εμπλεκομένων προσώπων αλλά και το συμφέρον της αποτελεσματικής διεξαγωγής της δικαστικής έρευνας. ΣτΕ 816/2018 (Τμ. Δ΄),

σελ. 608.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Προσβολή προσωπικότητας συμμετέχοντος σε τηλεοπτική εκπομπή δημοσιογράφου. Ανταλλαγή μειωτικών σχολίων και χαρακτηρισμών μεταξύ του ενάγοντος δημοσιογράφου και του εναγόμενου πρώην Δημάρχου σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον του εναγόμενου πρώην Δημάρχου να ενημερώσει τους δημότες για τα οικονομικά και διαχειριστικά ζητήματα του Δήμου και τον τρόπο διάθεσης του δημοσίου χρήματος εκ μέρους των οργάνων του Δήμου. Άρση του αδίκου της δυσφήμησης. ΜΠρΒόλου 72/2017 (σημ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 526.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

H νέα Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων 2018/1808 και η πρόκληση της ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο, Μελέτη Α. Οικονόμου,

σελ. 467.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ελλάδα-Κύπρος: Μεταφορά των Αδειών Creative Commons 4.0 στην Ελληνική Γλώσσα, Επικαιρότητα,

σελ. 457.

ΕΕ - Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ: Ανεφάρμοστοι οι εθνικοί κανόνες που θεσπίζουν συγγενικό δικαίωμα εκδοτών τύπου εφόσον δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή, Επικαιρότητα,

σελ. 457.

ΕΕ - Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ: Το sampling προσβάλλει το συγγενικό δικαίωμα του παραγωγού φωνογραφήματος, Επικαιρότητα,

σελ. 457.

ΔΕΕ: Το δικαίωμα διανομής καλύπτει και την αποθήκευση κλεψίτυπων εμπορευμάτων σε αποθήκη, Επικαιρότητα,

σελ. 458.

ΕΕ: Η ΕΕ πλήρες μέρος της Διεθνούς Συνθήκης του Μαρακές, Επικαιρότητα,

σελ. 458.

ΕΕ: Κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καθυστέρηση στη μεταφορά της Οδηγίας 2017/1564, Επικαιρότητα,

σελ. 458.

Διακοπή πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο: Η λειτουργία της ΕΔΠΠΙ και οι προκλήσεις για το μέλλον, Μελέτη Ε. Γ. Τσεκούρα,

σελ. 503.

Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ): Δικαιοπολιτικά, ιστορικά και άλλα…, Forum Ε. Σταματούδη,

σελ. 509.

Έννοια «έργου» του πνευματικού δημιουργού. Προστασία γεύσης τροφίμου. Η προστασία γεύσης τροφίμου βάσει του δικαιώματος του δημιουργού. Δικαιώματα αναπαραγωγής. Προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. ΔΕΕ υπόθ. C-310/2017, απόφ. της 13.11.2018 (σημ. Ι: Ν. Κρητικού, σημ. ΙΙ: Ε. Σταματούδη),

σελ. 536.

Πρωτοτυπία επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών δεδομένων. Λογοκλοπή. Προσβολή προσωπικότητας δια συκοφαντικών ισχυρισμών. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων. ΤρΕφΘεσ 256/2018 (Τμ. Α΄) (σημ. Β. Σαμαρτζή),

σελ. 549.

Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας μέσω διαδικτύου. Διαταγή από ΕΔΠΠΙ προς ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διακόψουν την πρόσβαση σε 38 συνολικά ονόματα χώρου (domain names), τα οποία παραπέμπουν σε δημοφιλείς ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και συναφές περιεχόμενο. Οι προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί η αιτούσα εταιρεία, διενεργούνται μέσω του δικτύου επικοινωνιών των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο από συνδρομητές τους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, για τις εν λόγω προσβολές. ΕΔΠΠΙ 3/2018 (σημ. Γ. Γιαννόπουλος),

σελ. 565.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση φωτογραφίας ανήλικου τέκνου χωρίς τη συναίνεση του γονέα. Δημοσίευση φωτογραφίας του ανήλικου υιού της προσφεύγουσας χωρίς τη συναίνεσή της σε φυλλάδιο που αφορούσε την υιοθεσία ορφανών παιδιών. H επίμαχη δημοσίευση έδινε εσφαλμένη εντύπωση για τον οικογενειακό δεσμό και τις σχέσεις μεταξύ της προσφεύγουσας και του υιού της. Παραβίαση άρθρου 8 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 20.6.2017, υπόθ. Bogomolova κατά Ρωσίας προσφ. Νο 13812/09 (Τρίτο Τμήμα) (σημ. Ε. Αθανασόπουλος),

σελ. 513.

Προσβολή προσωπικότητας πολιτικού προσώπου. Δυσφημιστικό δημοσίευμα που παρουσιάζει τον ενάγοντα πολιτικό εμπλεκόμενο σε παράνομες δωροδοκίες και αθέμιτες συναλλαγές εις βάρος της περιουσίας του Δημοσίου κατά το χρόνο της θητείας του ως Υπουργού. Παράβαση του καθήκοντος αληθείας και του καθήκοντος σεβασμού των απόψεων. ΕφΑθ 931/2018 (Τμ. 14ο),

σελ. 521.

Προσβολή προσωπικότητας συμμετέχοντος σε τηλεοπτική εκπομπή δημοσιογράφου. Ανταλλαγή μειωτικών σχολίων και χαρακτηρισμών μεταξύ του ενάγοντος δημοσιογράφου και του εναγόμενου πρώην Δημάρχου σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον του εναγόμενου πρώην Δημάρχου να ενημερώσει τους δημότες για τα οικονομικά και διαχειριστικά ζητήματα του Δήμου και τον τρόπο διάθεσης του δημοσίου χρήματος εκ μέρους των οργάνων του Δήμου. Άρση του αδίκου της δυσφήμησης. ΜΠρΒόλου 72/2017 (σημ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 526.

Πρωτοτυπία επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών δεδομένων. Λογοκλοπή. Προσβολή προσωπικότητας δια συκοφαντικών ισχυρισμών. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων. ΤρΕφΘεσ 256/2018 (Τμ. Α΄) (σημ. Β. Σαμαρτζή),

σελ. 549.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Προβολή στοιχείων ποινικής διαδικασίας. Η απαγόρευση δημοσιοποίησης στοιχείων της ποινικής προδικασίας είναι δυνατό να καμφθεί, εν όψει της αρχής της σταθμίσεως, όταν, κατ’ εκτίμηση των συνθηκών, κρίνεται αφ’ ενός μεν ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν επιτρεπτή την ανακοίνωση των στοιχείων αυτών προς ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού επί ζητήματος ιδιαιτέρως αυξημένου γενικού ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών δεν διακυβεύονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και των λοιπών εμπλεκομένων προσώπων αλλά και το συμφέρον της αποτελεσματικής διεξαγωγής της δικαστικής έρευνας. Νόμιμη η κύρωση της συστάσεως του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού διότι κατά τη μετάδοση δελτίων ειδήσεων προεβλήθησαν αυτούσια αποσπάσματα σε πρώτο πρόσωπο ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων-βουλευτών πολιτικού κόμματος ενώπιον ανακριτικών αρχών. ΣτΕ 1704/2018 (Τμ. Δ΄),

σελ. 603.

Προβολή στοιχείων ποινικής διαδικασίας. Η απαγόρευση δημοσιοποίησης στοιχείων της ποινικής προδικασίας είναι δυνατό να καμφθεί, εν όψει της αρχής της σταθμίσεως, όταν, κατ’ εκτίμηση των συνθηκών, κρίνεται αφ’ ενός μεν ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν επιτρεπτή την ανακοίνωση των στοιχείων αυτών προς ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού επί ζητήματος ιδιαιτέρως αυξημένου γενικού ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών δεν διακυβεύονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και των λοιπών εμπλεκομένων προσώπων αλλά και το συμφέρον της αποτελεσματικής διεξαγωγής της δικαστικής έρευνας. ΣτΕ 816/2018 (Τμ. Δ΄),

σελ. 608.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τεχνητή νοημοσύνη και προσωπικά δεδομένα - Μια θεώρηση υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, Μελέτη Α. Βόρρας / Λ. Μήτρου,

σελ. 460.

Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, Μελέτη Σπ. Τάσσης,

σελ. 484.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Τα κριτήρια αδειοδότησης του Ν 4339/2015 και η λήξη μιας εκκρεμότητας: σκέψεις με αφορμή την ΣτΕ (Ολ) 2315/2018, Μελέτη Π. Δημητρόπουλος,

σελ. 495.

Τηλεοπτικοί σταθμοί. Χορήγηση αδειών. Το σύστημα αδειοδότησης του Ν 4339/2015 είναι κατάλληλο και αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών γενικού συμφέροντος του άρθρου 15 παρ. 2 Σ., δεν αντίκειται στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και εναρμονίζεται με την ενωσιακή νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η καταβολή τιμήματος για την απόκτηση άδειας προσδιορίζεται με αντικειμενικά και πρόσφορα κριτήρια και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα καθώς και το δίκαιο της Ε.Ε. περί ανταγωνισμού. Ο καθορισμός της τιμής εκκινήσεως των αδειών, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ, έγινε εντός του πλαισίου της παρασχεθείσας στη Διοίκηση εξουσιοδότησης, κατά το άρθρο 43 παρ. 2 Σ., το δε τίμημα καθορίσθηκε με αντικειμενικά και πρόσφορα κριτήρια, χωρίς να πλήττεται η αρχή της αναλογικότητας. ΣτΕ Ολ 2315/2018 (σχετική μελέτη Π. Δημητρόπουλος),

σελ. 582.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τηλεπικοινωνίες. Αρχή αναλογικότητας προστίμου. Όταν ασκεί την αρμοδιότητά του πλήρους δικαιοδοσίας, ο δικαστής της Ένωσης έχει την εξουσία, πέραν του απλώς και μόνο ελέγχου νομιμότητας της κυρώσεως, να υποκαταστήσει, για τον καθορισμό του ποσού της κυρώσεως αυτής, με τη δική του εκτίμηση. Τα επιχειρήματα του διαδίκου με τα οποία είχε προβληθεί ότι έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα στα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο της παραβάσεως στις οικείες αγορές, παραβιαζομένων των αρχών της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και της αναλογικότητας του προστίμου θα πρέπει να απαντώνται ειδικώς στις αποφάσεις του ΓενΔικ. Προτάσεις Γεν. Εισαγγελέα M. Wathelet, υπόθ. C-123/2016 P Orange Polska S.A. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 21.2.2018,

σελ. 571.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δημοσίευση φωτογραφίας ανήλικου τέκνου χωρίς τη συναίνεση του γονέα. Δημοσίευση φωτογραφίας του ανήλικου υιού της προσφεύγουσας χωρίς τη συναίνεσή της σε φυλλάδιο που αφορούσε την υιοθεσία ορφανών παιδιών. H επίμαχη δημοσίευση έδινε εσφαλμένη εντύπωση για τον οικογενειακό δεσμό και τις σχέσεις μεταξύ της προσφεύγουσας και του υιού της. Παραβίαση άρθρου 8 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 20.6.2017, υπόθ. Bogomolova κατά Ρωσίας προσφ. Νο 13812/09 (Τρίτο Τμήμα) (σημ. Ε. Αθανασόπουλος),

σελ. 513.