Επισκόπηση Γνωμοδοτήσεων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2020

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΝΣΚ 106/2019 (Α΄ Τακτική Ολ, 10.5.2019) Εισηγητής : Θ. Καζάκος , Πάρεδρος Αναπροσαρμογή Σύμβασης Φύλαξης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Η αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου όλων των υπαλλήλων της χώρας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας συνιστά απρόβλεπτη περίσταση που δικαιολογεί την αναπροσαρμογή της πρότερα συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης, με αντίστοιχη αύξηση του ανταλλάγματος του αναδόχου, σύμφωνα με το άρ. 132 παρ. 1 περ. γ΄ Ν 4412/2016. Η πρόβλεψη αντίθετης συμβατικής ρήτρας (απαγόρευσης τροποποίησης) δεν ερμηνεύεται βάσει των άρ. 171 και 200 ΑΚ υπό την έννοια ότι καλύπτει και την απρόβλεπτη περίπτωση της νομοθετικής αύξησης του κατώτατου μισθού. Ως εκ τούτου δεν αποκλείεται αναπροσαρμογή του τιμήματος, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του άρ. 132 παρ. 1 Ν 4412/2016, είτε μέσω της διοικητικής είτε της δικαστικής οδού σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης, η οποία αναπροσαρμογή μπορεί να γίνει μόνο με έρεισμα τα άρ. 200 και 288 ΑΚ, τα οποία εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις διοικητικές συμβάσεις, ελλείψει ειδικής ρύθμισης, εφόσον δηλαδή επιβάλλεται από τη καλή πίστη και στο προσήκον μέτρο (μειοψ. ). ΝΣΚ 195/2019 (Τμήμα Γ΄, 23.10.2019) Εισηγητής : Θ. Καζάκος , Πάρεδρος Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Είναι δυνατή η συμμετοχή σπουδαστή, που έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών του σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.