Επισκόπηση Αποφάσεων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2020, Μάϊος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2020

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

i) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ΑΠΔΠΧ 41/2019 (11.12.2019) Δικαίωμα πρόσβασης στη μοριοδότηση Μη νομίμως το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης της προσφεύγουσας στην αναλυτική μοριοδότησή της, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ), απορρίπτοντας στο αίτημά της με την αιτιολογία ότι δεν προβλεπόταν ένσταση σε εκείνο το στάδιο της διαδικασίας, δεν ήταν υποχρεωτική η ανάρτηση των σχετικών πινάκων, και δεν δικαιολογείτο η πρόσβαση αυτή από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Το δικαίωμα όμως διόρθωσης των δεδομένων της προσφεύγουσας δεν ταυτίζεται με το δικαίωμα υποβολής ένστασης ή αίτησης θεραπείας που τυχόν επιφυλάσσει ο νόμος για την επαναξιολόγηση της μοριοδότησής της. Κατά τούτο, η τυχόν αμφισβήτηση της ληφθείσας μοριοδότησης δεν μπορεί να επιτευχθεί με την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης, και συνεπώς αβάσιμα προβάλλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ενώπιον της Αρχής η παραβίαση του άρθρου 16 ΓΚΠΔ. ΑΠΔΠΧ 44/2019 (19.12.2019) Δημιουργία αντιγράφου διακομιστή στο πλαίσιο εταιρικού ελέγχου Μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπολογιστική υποδομή σύμφωνα με τα άρ. 5 παρ. 1 και 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Η συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα συστήματα αρχειοθέτησης της καταγγελλόμενης εταιρίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.