Β. Επισκόπηση Νομολογίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος Ι/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

DMD Group A.S. κατά Σλοβακίας (υπ’ αριθμ. 19334/03) ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ (5.10.2010) Συνιστά παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης η ανάληψη αρμοδιότητας και η άμεση απόφανση επί υποθέσεως από εκπρόσωπο της δικαστικής λειτουργίας διαφορετικό από το νόμιμο δικαστή, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του προγράμματος εργασιών δικαστηρίου, καθ’ ό μέτρο η ανάθεση έλαβε χώρα βάσει γενικών και χρηζόντων διευκρινήσεων κανόνων και δε δόθηκε δυνατότητα στους διαδίκους να ασκήσουν ενστάσεις ή άλλο ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως. Konstantin Markin κατά Ρωσίας (υπ’ αριθμ. 30078/06) ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (7.10.2010) Καταγγελλόμενη παραβίαση: άρ. 8, 14 ΕΣΔΑ, 5 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ Διαπιστωθείσα παραβίαση: άρ. 8, 14 ΕΣΔΑ Η βάσει νόμου άρνηση χορήγησης γονικής άδειας σε πατέρα στρατιωτικό συνιστά μη ανεκτή διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου υπό την έννοια των άρ. 8 και 14 ΕΣΔΑ, καθώς δεν εναρμονίζεται με την αρχή της αναλογικότητας ούτε αιτιολογείται αντικειμενικά ο περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους (διαφων. γν.). Maria Atanasiu και λοιποί κατά Ρουμανίας (υπ’ αριθμ. 30767/05, 33800/06) ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ (12.10.2010) Καταγγελλόμενη/Διαπιστωθείσα παραβίαση: άρ. 6 § 1 ΕΣΔΑ, 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ Η αδυναμία της διοίκησης να απαντήσει στις αιτήσεις των προσφευγόντων για επιστροφή των παρανόμως απαλλοτριωθεισών ιδιοκτησιών τους, καθώς και η έλλειψη δυνατότητας να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.