Β. Επισκόπηση Νομολογίας Εθνικών Δικαιοδοτικων Οργάνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος II/2011, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €36.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

i) Συμβούλιο της Επικρατείας Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος, Σύμβουλος Διοικητικές κυρώσεις εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών Ακυρωτέες ως ερειδόμενες σε αντισυνταγματική νομοθετική εξουσιοδότηση οι υπ’ αριθμ. 17743/05.12.08 και 17744/05.12.08 αποφάσεις του Νομάρχη Αθηνών, καθώς το θέμα των διοικητικών κυρώσεων των παραβατών της κατά το άρ. 94 παρ. 7(δ) ΚΟΚ εκδιδόμενης κανονιστικής απόφασης δεν είναι ειδικότερο κατά την έννοια του άρ. 43 παρ. 2(β) Σ. Το επίμαχο θέμα δεν αποτελεί μερικότερη περίπτωση θέματος ρυθμιζομένου ήδη, έστω σε γενικό αλλά πάντως ορισμένο πλαίσιο στο νόμο, αφού ούτε στον ΚΟΚ, ούτε σε άλλη διάταξη νόμου περιέχονται ρυθμίσεις αφορώσες τούτο. Παραπομπή στην Ολομέλεια. Εισηγήτρια: Α.Μ. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος Επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων Σύμφωνα με το σκοπό της διάταξης του άρ. 11 παρ. 2 Ν 2690/1999, όπως ισχύει, επιτρέπεται η επικύρωση από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ όχι μόνο των ήδη επικυρωθέντων από δικηγόρο ή δημόσια αρχή ακριβών αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων αλλά και των πρωτοτύπων των εγγράφων αυτών όταν προσκομίζονται και επιδεικνύονται στις ως άνω υπηρεσίες. Απορριπτέος ο λόγος περί αποκλεισμού της εργολήπτριας, καθώς από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα υποβληθέντα από αυτήν φωτοαντίγραφα φέρουν επικύρωση της συγκεκριμένης διοικητικής αρχής και επομένως δεν απαιτείται η κατά το άρ. 3 παρ. 5 Ν 2690/1999 υπεύθυνη δήλωσή της....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.