ΣτΕ 3319/2010 (Ολ, 15.12.2010) - Πρόστιμο ΑΔΑΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος II/2011, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €36.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το άρ. 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ κείται εκτός των ορίων της χορηγηθείσας από το άρ. 6 παρ. 1(ια) Ν 3115/2003 εξουσιοδοτήσεως διότι θεσπίζει απαγόρευση της δημοσιότητας των συνεδριάσεων της αρχής με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι εγγυήσεις της «δίκαιης δίκης» που τάσσει το άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, καθότι το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως δια του οποίου προσβάλλεται η εν λόγω διοικητική πράξη επιτρέπει στο δικαστήριο να ελέγξει μόνο πλημμέλειες σχετικές με τη νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως, όχι όμως και την ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών επί τη βάσει των οποίων η ΑΔΑΕ κατέληξε στην πράξη επιβολής προστίμου. Κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ, ο ακυρωτικός έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω πράξης προϋποθέτει ότι το διοικητικό όργανο, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, παρέχει αυτό το ίδιο, ως εκ των όρων λειτουργίας του, ορισμένες εγγυήσεις, όπως η δημοσιότητα της ενώπιον του διαδικασίας, ούτως ώστε να θεωρηθεί «δικαστήριο» βάσει του άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Διοικητικές διαφορές προκύπτουσες από την προσβολή εκ μέρους συγκεκριμένου προσώπου πράξεως εκδοθείσης από διοικητική αρχή θεωρούνται ως ισοδυναμούσες με τις δικαστικές διαφορές, αντικείμενο των οποίων είναι η εκδίκαση υποθέσεως ποινικής φύσεως εις βάρος του προσώπου αυτού, με αποτέλεσμα να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρ. 6 παρ.1 ΕΣΔΑ και να πρέπει να εκδικάζονται από «δικαστήριο», παρέχον τις εγγυήσεις της «δίκαιης δίκης» (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.