Β. Επισκόπηση Νομολογίας Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος IIΙ/2011, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €36.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

i) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Πρόσβαση σε δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς Χορηγείται άδεια κατ’ άρ. 7 παρ. 2(στ) Ν 2472/1997 για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων για ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον ο ερευνητής εξάγει μόνο τα απαραίτητα για την έρευνα δεδομένα και τηρεί την ανωνυμοποίηση αυτών σε κάθε μεταγενέστερη χρήση. [167] [ 167 ]* Όμοια η 57/2011 (10.5.2011). Πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα για δικαστική χρήση Δύναται βάσει των άρ. 7 παρ. 2(γ) Ν 2472/1997 και άρ. 14 Ν. 3418/2005 να επιτραπεί η πρόσβαση στο φάκελο ιατρικών δεδομένων για την άσκηση, αναγνώριση και υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για τον ανωτέρω σκοπό επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώσει το φορέα ότι ο τρίτος αποκτά πρόσβαση. Διαγραφή αλλοδαπού από Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν & Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών Από τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων των άρ. 96 παρ. 3 ΣΕΣΣ και άρ. 1 παρ. 1, 74 και 76 παρ. 1(β) Ν 3386/2005 προκύπτει ότι δικαστική απέλαση λόγω καταδίκης για αξιόποινες πράξεις δικαιολογεί την καταχώριση στον ΕΚΑΝΑ και στο ΣΠΣ. [168] [ 168 ]** Όμοιες οι 14/2011 (10.3.2011), 16/2011 (15.3.2011), 17/2011 (15.3.2011), 62/2011 (13.5.2011), 63/2011 (13.5.2011). Αναδημοσίευση προσωπικών δεδομένων στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.