Β. Επισκόπηση Νομολογίας Δικαστήριου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος I/2012-2013

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €36.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ C-294/10 (12.5.2011) - Υποχρεώσεις αερομεταφορέα Κατά το άρ. 5 παρ. 3 Κανονισμού 261/2004, ο αερομεταφορέας υπέχει την εύλογη υποχρέωση, κατά τον προγραμματισμό της πτήσεως, να λαμβάνει υπ’ όψιν τον κίνδυνο καθυστερήσεως οφειλόμενης στην επέλευση εκτάκτων περιστάσεων. Με τη διάταξη αυτή δεν επιβάλλεται εντούτοις ο καθορισμός, γενικώς και αδιακρίτως, ελάχιστου χρονικού περιθωρίου για όλους τους αερομεταφορείς σε όλες τις περιπτώσεις επελεύσεως εκτάκτων περιστάσεων. Κατά την εκτίμηση της δυνατότητας του αερομεταφορέα να πραγματοποιήσει εξ ολοκλήρου την προγραμματισμένη πτήση υπό τις νέες συνθήκες ενόψει της επελεύσεως εκτάκτων περιστάσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το εύρος που απαιτούμενου χρονικού περιθωρίου δεν πρέπει συνεπάγεται την υποβολή του αερομεταφορέα σε θυσίες πέραν των δυνατοτήτων της επιχειρήσεώς του. C-122/10 (12.5.2011) - Εμπορική ανακοίνωση σε εφημερίδα Η φράση «ούτως ώστε να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά», κατά το άρ. 2(θ) της Οδηγίας 2005/29/EK έχει την έννοια ότι υφίσταται πρόσκληση για αγορά, εφόσον οι αφορώσες το διατιθέμενο προϊόν και την τιμή του πληροφορίες επαρκούν προκειμένου ο καταναλωτής να είναι σε θέση να λάβει απόφαση συναλλαγής. Η προϋπόθεση περί της αναγραφής της τιμής του προϊόντος μπορεί να πληρούται, αν η εμπορική ανακοίνωση περιλαμβάνει μια τιμή εκκινήσεως. Περαιτέρω κρίνεται ότι μια παρουσίαση του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.