ΣτΕ 469/2012 (Τμήμα Δ΄, επτ., 6.2.2012) - Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος I/2012-2013

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €36.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ακυρωτέες οι ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1415/οικ.13796/23.6.2009 Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1416/οικ.13797/23.6.2009 και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/11/οικ.2829/11.2.2010 και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/27/οικ.2528/11.2.2010 αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρ. 3 της 2003/54/ΕΚ Οδηγίας η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό και ως εκ τούτου ο ορισμός στις ως άνω ακυρωθείσες πράξεις ανταλλάγματος για τα έτη 2008 και 2009 και συντελεστών επιμερισμού του ανά κατηγορία καταναλωτών που παρέχεται στη Δ.Ε.Η., ως αντιστάθμισμα του κόστους για την εκπλήρωση της υποχρέωσής της περί παροχής Υπηρεσίας Κοινής Ωφελείας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και πολυτέκνους με αντίστοιχη επιβάρυνση όλων των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοιπη χώρα, συνιστά μονοπωλιακή πρακτική αντιβαίνουσα στο άρ, 3 της ως άνω Οδηγίας.Εισηγητής: Ηρ. Τσακόπουλος, Σύμβουλος 1. [...] 2. Επειδή, με την απόφαση ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1 Β/12924/13.6.2007 του Υπουργού Ανάπτυξης (Β.1040/25.6.2007), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των άρ. 29 του Ν 2773/1999 και 28 του Ν 3426/2005, καθορίσθηκαν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ), τις οποίες οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να παρέχουν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Πρόκειται για «1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων [με το δίκτυο της ηπειρωτικής Χώρας] Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδικτύων, με τιμολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, με αυτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος [και] 2. Την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.