Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ και Γενικού Δικαστηρίου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος IΙ-ΙΙΙ/2012-2013

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

C-416/10 (15.1.2013) - Δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Η Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου έχει την έννοια ότι επιβάλλεται να έχει το ενδιαφερόμενο κοινό πρόσβαση σε πολεοδομική απόφαση, ήδη από την έναρξη της διαδικασίας αδειοδοτήσεως της περί ης πρόκειται εγκαταστάσεως· Το άρ. 15α της Οδηγίας 96/61 έχει την έννοια ότι τα μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού πρέπει να μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο ή από το αρμόδιο ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο που έχει συσταθεί νομοθετικά, να διατάξει προσωρινά μέτρα ικανά να αναστείλουν την εφαρμογή μιας άδειας υπό την έννοια του άρ. 4 της εν λόγω Οδηγίας εν αναμονή της οριστικής αποφάσ εως που πρόκειται να εκδοθεί. Τέλος, απόφαση εθνικού δικαστή στα πλαίσια της Οδηγίας αυτής, ακυρώνουσα άδεια χορηγηθείσα κατά παράβαση των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας, δε δύναται, αυτή καθ’ εαυτήν, να αποτελέσει αδικαιολόγητη προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας του φορέα εκμεταλλεύσεως το οποίο αναγνωρίζεται από το άρ. 17 ΧΘΔΕΕ. C-23/12 (17.1.2013) – Προσβολή της προσωπικότητας κατά τον συνοριακό έλεγχο Το άρ. 13 παρ. 3 του Κανονισμού 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) προβλέπει υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα προσφυγής μόνον κατά των αποφάσεων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.