Β. Επισκόπηση Νομολογίας Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος Ι-ΙΙ-ΙΙΙ/2014, Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €36.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

C-388/11 (12.3.2013) - Υπολογισμός της j αναλογίας έκπτωσης από τον ΦΠΑ Το άρ. 17 παρ. 2, 3 και 5 και το άρ. 19 παρ. 1, της έκτης Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ έχουν την έννοια ότι, για τον καθορισμό της αναλογίας εκπτώσεως του ΦΠΑ εταιρίας, της οποίας η έδρα βρίσκεται εντός κράτους μέλους, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησαν τα υποκαταστήματά της που είναι εγκατεστημένα εντός άλλων κρατών μελών ή εντός τρίτων κρατών. Το άρ. 17, παρ. 5, δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να προβλέπει κανόνα υπολογισμού της αναλογίας εκπτώσεως ανά τομέα δραστηριότητας εταιρίας υποκείμενης στον φόρο, ο οποίος παρέχει στην εταιρία αυτή τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη τον κύκλο εργασιών που πραγματοποίησε υποκατάστημα εγκατεστημένο εντός άλλου κράτους μέλους ή εντός τρίτου κράτους. C-475/11 (12.3.2013) - Κανόνες δεοντολογίας στο j κράτος υποδοχής Εθνικές κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν ότι οι αμοιβές των ιατρών πρέπει να είναι ανάλογες των παροχών και απαγορεύουν στους ιατρούς να προβαίνουν σε οποιουδήποτε είδους διαφήμιση που αντιβαίνει στην ιατρική δεοντολογία δεν εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του άρ. 5 παρ. 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, αλλά σ’αυτό του άρ. 56 ΣΛΕΕ. C-77/11 (17.3.2013) - Έκδοση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.