Β. Επισκόπηση Νομολογίας Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος III/2015, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €36.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

C-409/13 (14.4.2015) - Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες Απορριπτέα προσφυγή ακυρώσεως του Συμβουλίου κατά της αποφάσεως της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση κανονισμού-πλαισίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες. Η προσβαλλομένη δεν αντιβαίνει στην αρχή της κατανομής αρμοδιοτήτων ούτε στην αρχή της θεσμικής ισορροπίας, που καθιερώνονται στο άρ. 13 παρ. 2 ΣΕΕ. Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή έχει την εξουσία, για όσο διάστημα το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, να τροποποιήσει την πρότασή της ή ακόμη και να την αποσύρει, χωρίς ωστόσο να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας. Η απόφαση αποσύρσεως είναι πράξη δεκτική προσφυγής ακυρώσεως. Απόσυρση δικαιολογείται όταν μία εξεταζόμενη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τροποποίηση αλλοιώνει την πρόταση νομοθετικής πράξεως κατά τρόπο που εμποδίζει την επίτευξη των επιδιωκόμενων από την Επιτροπή σκοπών και, ως εκ τούτου, την καθιστά άνευ λόγου υπάρξεως, όπως συμβαίνει εν προκειμένω. Εξάλλου, η προσβαλλόμενη δεν παραβίασε την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας ούτε την αρχή της δημοκρατίας του άρ. 10 ΣΕΕ, ενώ ταυτόχρονα παρίσταται επαρκώς αιτιολογημένη. C-76/14 (14.4.2015) - Φόρος επιβαλλόμενος από κράτος- μέλος στα αυτοκίνητα Κατά την έννοια του άρ. 110 ΣΛΕΕ, φόρος επί αυτοκινήτων οχημάτων, που βαρύνει τόσο τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα κατά την πρώτη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.