Β. Επισκόπηση Αποφάσεων Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

2111/2014/ANA (11.7.2016) - Αποκλεισμός υποψηφίου από διαδικασία προσλήψεων Υποβολή αναφοράς στον Διαμεσολαβητή κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), κατόπιν αποκλεισμού του καταγγέλλοντος από διαδικασία προσλήψεων. Ως προς την αιτίαση περί αδικαιολόγητα χαμηλής βαθμολογίας, δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση. Σύμφωνα με πλούσια νομολογία του ΔΕΕ, οι εξεταστικές επιτροπές διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, στο πλαίσιο και των όρων της προκήρυξης κάθε διαγωνισμού. Η προσωπική πεποίθηση ενός υποψηφίου για το πώς έπρεπε να έχει αξιολογηθεί δεν στοιχειοθετεί πρόδηλο σφάλμα της επιτροπής, ενώ οι απαιτήσεις κάθε διαγωνισμού ερμηνεύονται με βάση το σκοπό του, και ειδικότερα την περιγραφή των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Ως προς την αιτίαση περί διαδικαστικών ελλείψεων, ο Διαμεσολαβητής, βάσει της αρχής της χρηστής διοίκησης, προτείνει στον ENISA να ανταποκρίνεται πρόθυμα, έγκαιρα και εξυπηρετικά στα αιτήματα των ενδιαφερομένων και να τηρεί αυστηρά τους εκάστοτε εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες. 437/2015/ZA (28.7.2016) - Επιδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα Υποβολή αναφοράς στον Διαμεσολαβητή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ερευνητικό ινστιτούτο κατ’ επίκληση σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα επιδοτούμενο από την ΕΕ επιστημόνων συνδεόμενων με τη βιομηχανία βιοτεχνολογίας. Το καταγγέλλον ισχυρίστηκε ότι δεν διασφαλίστηκε η επιστημονική εγκυρότητα, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και διαφάνεια. Δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση. Η Επιτροπή δεν πρέπει να παρεμβαίνει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.