Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΔΠΧ 50/2016 (8.7.2016) Χρήση προσωπικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς Νόμιμη η χρήση απλών προσωπικών δεδομένων σε βιβλίο επιστημονικού χαρακτήρα, καθώς το έννομο συμφέρον του ερευνητή για την ιστορική έρευνα των υπό κρίση προσωπικών δεδομένων υπερέχει σαφώς των προσωπικών δικαιωμάτων των φορέων των δεδομένων αυτών, ενώ παράλληλα δεν θίγονται θεμελιώδεις ελευθερίες τους. Άλλωστε, το εν λόγω έννομο συμφέρον εμπίπτει στην έννοια του άρ. 7 στοιχείο στ’ της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, με την έννοια ότι είναι αφενός μεν σύννομο, αφετέρου, δε, σαφώς προσδιορισμένο, ώστε να είναι δυνατή η στάθμισή του με τα τυχόν προσβαλλόμενα δικαιώματα. ΑΠΔΠΧ 51/2016 (12.7.2016) Χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε τρίτο για δικαστική χρήση Νόμιμη η χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα για την επίλυση ένδικης διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. β΄, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 και των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. β΄ ΚΙΔ. Οι αιτούντες ιατροί έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν τα υπό κρίση προσωπικά δεδομένα καθώς με βάση αυτά μπορούν να αντικρούσουν την αγωγή αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης από την ενάγουσα και τους νομίμως ασκούντες υπέρ αυτής γονική μέριμνα. Απαραίτητη, όμως, τυγχάνει η πριν την χορήγηση των δεδομένων ενημέρωση της εναγούσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.