Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-868-0
Σελίδες: 176
Επιμέλεια: Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το παρόν έργο «Η συλλογική διαπραγμάτευση σήμερα» αποτελεί τη σύνοψη των πρακτικών και των εισηγήσεων του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα στις 3-4 Οκτωβρίου 2014.

Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος επιφανείς νομικοί καταθέτοντας την επιστημονική τους άποψη για το παρόν και το μέλλον των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα, καθώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και αυτόν τον τομέα του εργατικού δικαίου, δίνοντας την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος και να συναχθούν εποικοδομητικά πορίσματα.

Αρχικά απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Κ.Α. και καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Κ. Παπαδημητρίου και στη συνέχεια ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι καθηγητές Ά. Καζάκος και Γ. Λεβέντης με θέμα «Συλλογική αυτονομία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και Διαιτησία με την ΣτΕ Ολ 2307/2014» και «Η νέα ρύθμιση της διαιτησίας», αντίστοιχα. Κατόπιν η κα Λ. Κιοσσέ - Παυλίδου παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο «Οι ενώσεις προσώπων ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις» και παραχώρησε τη σκυτάλη στον κ. Δ. Λαδά που ανέπτυξε το θέμα «Η ένωση προσώπων», όπως αυτή ρυθμίζεται ειδικότερα στο εργατικό δίκαιο.

Στη συνέχεια η εισήγηση της καθηγήτριας Στ. Γιαννακούρου με τίτλο «Οι τρόποι επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας πριν και μετά την απόφαση ΣτΕ 2307/2014», έχει ως αντικείμενο τη μεσολάβηση και τη διαιτησία, που αποτελούν εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας με τη βοήθεια τρίτου προσώπου. Η δικηγόρος Ελ. Διονυσοπούλου, στην παρέμβασή της «Οι νέοι τρόποι επίλυσης συλλογικών διαφορών», ουσιαστικά εστιάζει στη συρρίκνωση του αντικειμένου και στην εν γένει υποβάθμιση της διαδικασίας μεσολάβησης και διαιτησίας, ως συνέπεια των αλλεπάλληλων νομοθετικών παρεμβάσεων στο πεδίο του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου από τον Μάιο του 2010.

Με το ζήτημα του «χρόνου ισχύος των ΣΣΕ υπό το πρίσμα του σεβασμού της συλλογικής αυτονομίας», καταπιάνεται ο Καθηγητής κ. Ι. Ληξουριώτης. Οι Κ. Παπαδημητρίου και Χρ. Ιωάννου παρουσίασαν στη συνέχεια από κοινού εισήγηση, αναλύοντας τις πρακτικές συνέπειες που είχαν οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην εξέλιξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Κατόπιν ο Κ. Παπαδημητρίου ανέπτυξε το ζήτημα «Η συλλογική διαπραγμάτευση στις Δ.Ε.Κ.Ο.», ως εκδήλωση της νομοθετικής παρέμβασης στη συλλογική αυτονομία. Τέλος, ο καθηγητής Ά. Στεργίου με την εισήγηση «Συλλογικές συμβάσεις (συμφωνίες) κοινωνικής ασφάλισης», που πραγματεύεται τη δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών θεμάτων με ΣΣΕ, ολοκλήρωσε τις εργασίες του συνεδρίου.

Μέσα στο χρονικό πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με την παράδοση τιμητικού τόμου εργατικού δικαίου στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Κουκιάδη, έγινε η προσφώνηση του τιμωμένου από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Κ.Α., κ. Κ. Παπαδημητρίου και στη συνέχεια η αντιφώνηση του Ι. Κουκιάδη με τίτλο «Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας - Παγκοσμιοποίηση της Εργασίας και το νέο Εργατικό Δίκαιο».

 • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ1
 • Κώστα Δ. Παπαδημητρίου1
 • Προέδρου ΕΔΕΚΑ, Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών1
 • ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ5
 • Συλλογική αυτονομία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και Διαιτησία μετά την ΣτΕ Ολ 2307/20145
 • Άρις Καζάκος5
 • Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ5
 • Η νέα ρύθμιση της διαιτησίας23
 • Γεώργιος Λεβέντης23
 • Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών23
 • Οι ενώσεις προσώπων ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις33
 • Λευκή Κιοσσέ – Παυλίδου33
 • Επίκ. Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ33
 • Η ένωση προσώπων49
 • Παρέμβαση Δημητρίου Ν. Λαδά49
 • Λέκτορος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών49
 • Οι τρόποι επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας πριν και μετά την απόφαση ΣτΕ Ολ 2307/201457
 • Σταματίνα Γιαννακούρου57
 • Επίκ. Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου57
 • Οι νέοι τρόποι επίλυσης συλλογικών διαφορών75
 • Παρέμβαση Ελένης Διονυσοπούλου75
 • Δικηγόρου, ΔΜΣ Εργατικού Δικαίου75
 • «Χρόνος ισχύος των ΣΣΕ» υπό το πρίσμα του σεβασμού της συλλογικής αυτονομίας83
 • Ιωάννης Ληξουριώτης83
 • Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου83
 • Η συλλογική διαπραγμάτευση και τα αποτελέσματά της στην πράξη τα έτη 2012-2014103
 • Κώστας Δ. Παπαδημητρίου103
 • Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών103
 • Χρήστος Α. Ιωάννου103
 • Οικονομολόγος Ph.D., Μεσολαβητής Ο.ΜΕ.Δ.103
 • Η συλλογική διαπραγμάτευση στις Δ.Ε.Κ.Ο.117
 • Κώστας Δ. Παπαδημητρίου117
 • Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών117
 • Συλλογικές συμβάσεις (συμφωνίες) κοινωνικής ασφάλισης135
 • Άγγελος Στεργίου135
 • Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ135
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΚΙΑΔΗ163
 • Προσφώνηση του τιμωμένου από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚΑ Κώστα Δ. Παπαδημητρίου163
 • Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας – Παγκοσμιοποίηση της Εργασίας και το νέο Εργατικό Δίκαιο165
 • Αντιφώνηση Ιωάννη Δ. Κουκιάδη165
 • Ομότ. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ165