Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-867-3
Σελίδες: 688
Συγγραφέας: Α. Ανδριανέσης, Α. Γουργουρίνης, Τ. Κοσμίδης, Μ. Κρητικός, Ε. Μπατσαρά, Γ. Παυλίδης, Α. Στρατή, Ν. Φαραντούρης, Μ. Χαροκόπος, Χ. Χασάπης, Κ. Χατζηιωάννου
Επιμέλεια: Τ. Κοσμίδης, Ν. Φαραντούρης

Το παρόν έργο «Δίκαιο Υδρογονανθράκων» αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δίκαιου) που αναφύονται σε όλα τα στάδια της εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ανάλυση δεν περιορίζεται στο ισχύον εθνικό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά εκτείνεται και σε ζητήματα διεθνούς δικαίου, δικαίου της ΕΕ, αστικού και εμπορικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, ποινικού δικαίου και δικαίου του περιβάλλοντος.

Το έργο διαρθρώνεται σε επτά ενότητες:

Στην Ενότητα Ι (Εισαγωγή), αναλύονται οι διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές πτυχές της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι προοπτικές του τομέα αυτού στην Ελλάδα.

Στην Ενότητα ΙΙ (Ενωσιακό Δίκαιο), εξετάζεται αρχικά η αρμοδιότητα της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και, κατόπιν, το θεσμικό πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας. Ακόμα  αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια στις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Ενότητα ΙΙΙ (Διεθνές Δίκαιο) εστιάζεται σε διεθνούς δικαίου θεσμούς (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα), στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας και με ειδική αναφορά στη λειτουργία των πλωτών εξέδρων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στην Ενότητα IV (Συμβάσεις Παραχώρησης), αναλύεται η διοικητική διαδικασία για την έρευνα και εκμετάλλευση, προτού εξεταστεί η γενική θεωρία και εφαρμογή περί των συμβάσεων παραχώρησης, το μίσθωμα στις συμβάσεις αυτές και η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου.

Στην Ενότητα V (Πτυχές των εννόμων σχέσεων Κράτους - Παραχωρησιούχου) εξετάζονται οι συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ζητήματα σχετικά με την προστασία επενδύσεων στο συγκεκριμένο πεδίο καθώς και το Φορολογικό Δίκαιο των Υδρογονανθράκων.

Η Ενότητα VI (Ζητήματα Ευθύνης), ασχολείται αρχικά με την αστική ευθύνη και κατόπιν με την περιβαλλοντική ευθύνη κατά την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες συνδεδεμένες δραστηριότητες, στη συνέχεια με την ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος και, τέλος, με πτυχές της ποινικής αντιμετώπισης της ρύπανσης αυτής.

Τέλος, στην Ενότητα VII (Άρση συγκρούσεων και Επίλυση Διαφορών στις Συμβάσεις Παραχώρησης), αναλύεται η διοικητική επίλυση διαφορών κατά το προσυμβατικό και το συμβατικό στάδιο, η διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους-παραχωρησιούχου καθώς και ζητήματα σταθερότητας και προσαρμογής στις ελληνικές συμβάσεις υδρογονανθράκων.

Το παρόν έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς, φοιτητές και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με τον κλάδο του δικαίου της ενέργειας και φιλοδοξεί αναδιπλώσει όλο το πλέγμα των σχέσεων,  που αναπτύσσονται γύρω από την έρευνα, εκμετάλλευση, μεταφορά και πώληση των υδρογονανθράκων, υγρών και αερίων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.).

 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1.Οικονομικές και γεωπολιτικές πτυχές της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων3
 • Μ. Χαροκόπος3
 • 2.Τελευταιές εξελίξεις στο πεδίο της αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλαδα23
 • Σπ. Μπέλλας23
 • ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ37
 • 1.Ενεργειακή πολιτική, υδρογονάνθρακες και ευρωπαϊκό κεκτημένο39
 • Ν.Ε. Φαραντούρης39
 • 2.Η Ενεργειακή Κοινότητα: προς μια σφαιρική περιφερειακή συνεργασiα στον τομέα της ενέργειας και κυρiως των υδρογονανθράκων59
 • Γ.Δ. Παυλίδης59
 • 3.Ενωσιακοί κανόνες ασφάλειας για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερiου: νέες κανονιστικές προκλήσεις σε αχαρτογράφητα ύδατα73
 • Μ. Κρητικός73
 • ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ113
 • 1.Η Αποκλειστική οικονομική ζώνη και η σημασία της για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων115
 • Αν. Στρατή115
 • 2.Δικαιώματα παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας153
 • Ελ. Μπατσαρά153
 • 3.Θαλάσσια ρύπανση απo πλωτές εξέδρες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου193
 • Β. Αθανασοπούλου193
 • IV. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ239
 • 1.Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση: Η διοικητική διαδικασία241
 • Τρ. Ζολώτας241
 • 2.Συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων: γενική θεωρία και εφαρμογές (με βάση τις Συμβάσεις του Πρωτου Διεθνους Γυρου Αδειοδοτήσεων)245
 • Τ.Θ. Κοσμίδης245
 • 3.Μίσθωμα, Αποζημιώσεις και λοιπά Ανταλλάγματα στη Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων289
 • Γ. Κελεμένης, Λ. Ζωγοπούλου289
 • 4.H νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης απο τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου313
 • Τρ. Ζολώτας313
 • V. ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ321
 • 1.Συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων323
 • Π.Μ. Πρωτοψάλτης323
 • 2.Η προστασία των επενδύσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων343
 • Θ.Ν. Παπαναστασίου343
 • 3.Φορολογικό Δίκαιο Υδρογονανθράκων377
 • Αν.Μ. Ανδριανέσης377
 • VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ405
 • 1.Αστική ευθύνη κατά την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες συνδεδεμένες δραστηριότητες407
 • Χρ.Σ. Χασάπης, Τ.Θ. Κοσμίδης407
 • 2.Περιβαλλοντική ευθύνη και προστασία του περιβάλλοντος κατά την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες συνδεδεμένες δραστηριότητες505
 • Χρ.Σ. Χασάπης 505
 • 3.Ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος575
 • Χρ.Σ. Χασάπης575
 • 4.Πτυχές της ποινικής αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος εξ αφορμής της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και άλλων συνδεδεμένων δραστηριοτήτων585
 • Κ.Ε. Xατζηιωάννου585
 • VII. ΑΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ615
 • 1.Διοικητική επίλυση διαφορών κατά το προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο617
 • Τρ. Ζολώτας617
 • 2.Διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους - παραχωρησιούχου637
 • Αν. Γουργουρίνης637
 • 3.Σταθερότητα και προσαρμόγη στις ελληνικές συμβάσεις υδρογονανθράκων357
 • Γ. Πανόπουλος657