Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-815-4
Σελίδες: 848
Επιμέλεια: Κ. Αντωνόπουλος, Κ. Μαγκλιβέρας
Συνεργασία: Χ. Αρώνη, Π. Μερκούρης, Β. Περγαντής, Β. Σαράντη, Κ. Αντωνόπουλος, Α. Γουργουρίνης, Ε. Δούση, Ν. Ζάικος, Ι. Κτιστάκις, Α. Κωνσταντινίδης, Κ. Μαγκλιβέρας, Η. Μπαντέκας, Ε. Παπασταυρίδης, Η. Πλακοκέφαλος, Κ. Σαλωνίδης, Μ. Σαρηγιαννίδης, Θ. Σκουτέρης, Α. Συρίγος

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του «Δικαίου της Διεθνούς Κοινωνίας» είναι ανανεωμένη, επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη με εννέα νέα κεφάλαια που αφορούν σε πολύ σημαντικές και σύγχρονες πτυχές του Διεθνούς Δικαίου, όπως η ιστορική εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, η αναγνώριση κρατών, το άτομο και άλλα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου, η αρμοδιότητα των κρατών, οι ετεροδικίες, τα μνημόνια συνεννόησης, η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές οικονομικό δίκαιο και η διεθνής προστασία του περιβάλλοντος.

Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια για μία σύγχρονη εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο. Οι συγγραφείς του τόμου, 19 στο σύνολο, Έλληνες διεθνολόγοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρουσιάζουν στις επιμέρους ενότητες του έργου με διεξοδικό τρόπο τις κυριότερες εκφάνσεις του Διεθνούς Δικαίου. Η συστηματοποίηση και κατανομή της ύλης έχει γίνει σε 7 Μέρη που με την σειρά τους αναλύονται σε 27 Κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει ημεδαπή και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και πίνακα περιεχομένων. Στην ιδιαίτερη θεματική του κάθε Κεφαλαίου αναλύονται όλα τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στο Διεθνές Δίκαιο και επιχειρείται να καταδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το Διεθνές Δίκαιο, ως αυθύπαρκτο σύστημα δικαίου, με τις δικές του αρχές και την δική του θεσμική διάσταση, στην οργάνωση και την λειτουργία της Διεθνούς Κοινωνίας.

Ειδικότερα, στο Πρώτο Μέρος που φέρει τον τίτλο «Το Δίκαιο στη Διεθνή Κοινωνία» εξετάζονται τα ζητήματα της φύσης και της λειτουργίας του Διεθνούς Δικαίου, η ιστορική εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, οι πηγές του και οι σχέσεις μεταξύ του διεθνούς και του εσωτερικού δικαίου.

Στο Δεύτερο Μέρος «Τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου» εκτίθενται σημαντικά κεφάλαια της ύλης που αφορούν στην έννοια του Κράτους και της αναγνώρισης Κρατών, στους Διεθνείς Οργανισμούς και στο άτομο και άλλα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου.

Περαιτέρω, στο Τρίτο Μέρος «Η εδαφική διάσταση του Διεθνούς Δικαίου και αρμοδιότητες» παρουσιάζονται τα θέματα του εδάφους και της κτήσης εδαφικής κυριαρχίας, της αρμοδιότητας των κρατών, των ετεροδικιών/ασυλιών, καθώς και το κεφαλαιώδους σημασίας Δίκαιο της Θάλασσας (με ανάλυση θεμάτων που αφορούν στις γραμμές βάσης, τα εσωτερικά ύδατα, την αιγιαλίτιδα ζώνη, τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, τη συνορεύουσα ζώνη, την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΖ, ειδικά σε σχέση με την Ελλάδα, την ανοικτή θάλασσα, το διεθνή βυθό, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών).

Στο Τέταρτο Μέρος «Διεθνείς Δικαιοπραξίες» περιλαμβάνονται τα εξίσου σημαντικά Κεφάλαια «Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών», «Μονομερείς διακηρύξεις» και το νέο κεφάλαιο «Μνημόνια Συνεννόησης».

Στο Πέμπτο Μέρος «Η ευθύνη και προβολή αξιώσεων στο Διεθνές Δίκαιο» περιλαμβάνονται Κεφάλαια περί της διεθνούς ευθύνης των Κρατών και των Διεθνών Οργανισμών καθώς και η προβολή αξιώσεων σε διεθνές επίπεδο και η διπλωματική προστασία.

Στο Έκτο Μέρος «Η ειρηνική επίλυση των διαφορών στο διεθνές δίκαιο» περιλαμβάνονται τα Κεφάλαια που αφορούν αφενός μεν στην επίλυση των διαφορών από το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών (μεταξύ άλλων εξετάζονται ζητήματα όπως η οργάνωση του Δικαστηρίου των ΗΕ, η αρμοδιότητα κατʼ αντιμωλία, η ισχύς και η εκτέλεση των αποφάσεων του, η ερμηνεία και αναθεώρηση αποφάσεων, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα), αφετέρου δε στη Διεθνή Διαιτησία και τις διπλωματικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών.

Τέλος, στο Έβδομο Μέρος «Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου» περιλαμβάνονται τα ειδικότερα και εξίσου ζωτικής σημασίας για το Διεθνές Δίκαιο κεφάλαια για το Δίκαιο της χρήσης βίας, το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, καθώς και τα νέα κεφάλαια για τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές οικονομικό δίκαιο και τη διεθνή προστασία του περιβάλλοντος.

Την έκδοση πλαισιώνουν αλφαβητικό ευρετήριο με όλους τους βασικούς όρους του Διεθνούς Δικαίου που μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίσει στο βιβλίο καθώς και αναλυτικοί πίνακες των συντομογραφιών που εμφανίζονται στα επιμέρους Κεφάλαια και των συνεργατών του έργου με τις ιδιότητές τους.

Εν κατακλείδι, φιλοδοξία και της παρούσας δεύτερης εμπλουτισμένης έκδοσης είναι το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας να αποτελέσει έναν εύχρηστο οδηγό όχι μόνο για εκείνους που μελετούν και εφαρμόζουν το Διεθνές Δίκαιο αλλά και για όλους εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά αυτόν τον δυναμικό τομέα της νομικής επιστήμης.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ1
 • Κεφάλαιο 1 Η φύση και η λειτουργία του διεθνούς δικαίου (Θ. Σκουτέρης)3
 • Κεφάλαιο 2 Η ιστορία του διεθνούς δικαίου (Β. Περγαντής)33
 • Κεφάλαιο 3 Οι πηγές του διεθνούς δικαίου (Κ. Σαλωνίδης)61
 • Κεφάλαιο 4 Οι σχέσεις μεταξύ διεθνούς και εσωτερικού δικαίου (Ι. Κτιστάκις)85
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ99
 • ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ99
 • Κεφάλαιο 5 Το κράτος(Ά. Συρίγος)101
 • Κεφάλαιο 6 Αναγνώριση κρατών(Χ. Αρώνη)141
 • Κεφάλαιο 7 Οι Διεθνείς Οργανισμοί(Κ. Μαγκλιβέρας)155
 • Κεφάλαιο 8 Το άτομο και άλλες οντότητες - «Υποκείμενα»του Διεθνούς Δικαίου ή «Χρήστες/Μετέχοντες»;(Π. Μερκούρης)187
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ209
 • Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ209
 • Kεφάλαιο 9 Έδαφος και κτήση εδαφικής κυριαρχίας(Ν. Ζάικος)211
 • Kεφάλαιο 10 Η αρμοδιότητα των κρατών(Χ. Αρώνη)241
 • Kεφάλαιο 11 Ετεροδικία/Ασυλίες(Β. Σαράντη)253
 • Κεφάλαιο 12 Δίκαιο της Θάλασσας(Ε. Παπασταυρίδης)287
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ357
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ357
 • Κεφάλαιο 13 Δίκαιο των διεθνών συνθηκών(Αρ. Κωνσταντινίδης)361
 • Κεφάλαιο 14 Μονομερείς διακηρύξεις(Μ. Σαρηγιαννίδης)401
 • Κεφάλαιο 15 Μνημόνια συνεννόησης(Μ. Σαρηγιαννίδης)431
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ453
 • Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ453
 • Κεφάλαιο 16 Η διεθνής ευθύνη των κρατών(Ε. Δούση)455
 • Κεφάλαιο 17 Η διεθνής ευθύνη διεθνών οργανισμών(Ε. Δούση)485
 • Κεφάλαιο 18 Διπλωματική προστασία(Αρ. Κωνσταντινίδης/Β. Περγαντής)505
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ529
 • Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ529
 • Κεφάλαιο 19 Η επίλυση των διαφορών από το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών(Κ. Αντωνόπουλος)531
 • Κεφάλαιο 20 Διεθνής διαιτησία(Ν. Ζάικος)567
 • Κεφάλαιο 21 Οι διπλωματικές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών(Κ. Μαγκλιβέρας)589
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ607
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ607
 • Κεφάλαιο 22 Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου(Ι. Κτιστάκις)609
 • Κεφάλαιο 23 Διεθνές οικονομικό δίκαιο: Διεθνείς εμπορικές σχέσεις(Α. Γουργουρίνης)635
 • Κεφάλαιο 24 Η διεθνής προστασία του περιβάλλοντος(Ηλ. Πλακοκέφαλος)661
 • Κεφάλαιο 25 Δίκαιο της χρήσης βίας(Κ. Αντωνόπουλος)689
 • Κεφάλαιο 26 Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων(Μ. - Ν. Μαρούδα)727
 • Κεφάλαιο 27 Διεθνές ποινικό δίκαιο(Ηλ. Μπαντέκας)779
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ817