Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-027-2
Σελίδες: 440
Συγγραφέας: Δ. Μυλωνόπουλος

Το εγχειρίδιο με τίτλο «Τουριστικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τα βασικά θεματικά πεδία του τουρισμού. 

Απευθύνεται πρωτίστως στους φοιτητές της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής, καθώς στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με τη διοίκηση του τουρισμού. Επίσης απευθύνεται σε κάθε απασχολούμενο στον ευρύ τομέα του τουρισμού, ελεύθερο επαγγελματία, ιδιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο και γενικότερα σε κάθε χρήστη - καταναλωτή των τουριστικών υπηρεσιών της χώρας. 

Το έργο καλύπτει αναλυτικά τις εξής θεματικές ενότητες: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Τουρισμός και Δίκαιο: Ο Τουρισμός ως κοινωνικό φαινόμενο, Δημόσιο τουριστικό δίκαιο. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Δημόσια διοίκηση και τουρισμός: Ο διοικητικός φορέας του τουρισμού, Ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ), Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Συναρμόδια υπουργεία, Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) και Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ), 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Τουριστικές επιχειρήσεις: Τουριστικά καταλύματα, Ρυθμίσεις για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, Τουριστικά γραφεία, Ναυλομεσιτικά γραφεία, Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, Γραφεία ενοικίασης αυτοκίνητων, Επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό, Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσυκλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κε χωρίς οδηγό, Τουριστικά καταστήματα, Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Τουριστικά αυτοκίνητα «λιμουζίνες», Τουριστικά τρένα. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ειδικές τουριστικές υποδομές: Συνεδριακά κέντρα, Χιονοδρομικά κέντρα, Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, Ορειβατικά καταφύγια, Κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού (ΚΕΠΑΤ), Κέντρα ιαματικού τουρισμού, Αυτοκινητοδρόμια, Γήπεδα γκολφ, Τουριστικοί λιμένες. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - Ειδικές μορφές τουρισμού: Οινοτουρισμός, Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Αγροτουρισμός, Αλιευτικός τουρισμός, Καταδυτικός τουρισμός. 

Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει το ερέθισμα για την Πολιτεία, ώστε να αναληφθεί σχετική νομοθετική δράση για την κωδικοποίηση του τουριστικού δικαίου.

 • -1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ25
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 125
 • Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 230
 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ30
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ37
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 137
 • Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ37
 • 1. Ιστορική εξέλιξη37
 • 2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού41
 • 3. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού53
 • 4. Παρατηρητήριο Τουρισμού60
 • 5. Συμβούλιο Χορηγιών61
 • 6. Διοικητικό κυρωτικό σύστημα στον τουρισμό64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 282
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ξ.Ε.Ε.)82
 • 1. Ιστορική εξέλιξη82
 • 2. Όργανα διοίκησης87
 • 3. Πόροι του Επιμελητηρίου89
 • 4. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 392
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ92
 • 1. Δήμοι92
 • 2. Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας97
 • 3. Περιφέρειες99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4101
 • ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ101
 • 1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής101
 • 2. Υπουργείο Υγείας102
 • 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων103
 • 4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας106
 • 5. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων107
 • 6. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων108
 • 7. Υπουργείο Εξωτερικών110
 • 8. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης110
 • 9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη112
 • 10. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5115
 • ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ115
 • 1. Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο115
 • 2. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 118
 • 3. Απόπειρα τροποποίησης 125
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ126
 • Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)126
 • 1. Ιστορική εξέλιξη126
 • 2. Σκοποί του Ο.Τ.Ε.Κ. 130
 • 3. Όργανα Διοίκησης του Ο.Τ.Ε.Κ. 133
 • 4. Πόροι του Ο.Τ.Ε.Κ. 135
 • Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)136
 • 1. ΞΕΝΙΑ Α.Ε.136
 • 2. Διαδοχικές μετονομασίες137
 • 3. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. 138
 • 4. Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)141
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ145
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ145
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1148
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ148
 • 1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα149
 • 2. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα.159
 • 3. Διακριτικός τίτλος τουριστικών καταλυμάτων161
 • 4. Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων163
 • 5. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων165
 • 6. Εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων169
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1172
 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ172
 • 1. Προσπέλαση172
 • 2. Υπαίθριοι χώροι173
 • 3. Υφιστάμενα κτήρια173
 • 4. Γνωμοδότηση173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2174
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ174
 • 1. Έννοια174
 • 2. Εργασίες των τουριστικών γραφείων174
 • 3. Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου175
 • 4. Διακριτικός τίτλος τουριστικού γραφείου177
 • 5. Εγγύηση τουριστικών γραφείων177
 • 6. Υποχρεώσεις τουριστικού γραφείου178
 • 7. Έλεγχος - Κυρώσεις178
 • 8. Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3183
 • ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ183
 • 1. Έννοια183
 • 2. Διακριτικός τίτλος183
 • 3. Λειτουργία Ναυλομεσιτικού Γραφείου184
 • 4. Υποχρεώσεις ναυλομεσιτών186
 • 5. Έλεγχος - κυρώσεις186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4188
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ188
 • 1. Έννοια188
 • 2. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)189
 • 3. Λειτουργία Τ.Ε.Ο.Μ. 190
 • 4. Έγκριση κυκλοφορίας Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου191
 • 5. Φύλλο πορείας192
 • 6. Κυρώσεις193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5196
 • ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ196
 • 1. Έννοια196
 • 2. Λειτουργία της επιχείρησης196
 • 3. Έλεγχος και ασφάλιση αυτοκινήτων198
 • 4. Εκμίσθωση αυτοκινήτων199
 • 5. Κυρώσεις199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6200
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ200
 • 1. Έννοια200
 • 2. Προϋποθέσεις οδηγού200
 • 3. Επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα201
 • 4. Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης201
 • 5. Διακριτικά γνωρίσματα 203
 • 6. Μεταφορά επιβατών χωρίς κόμιστρο204
 • 7. Κυρώσεις204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7206
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΤΡΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 κε ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ206
 • 1. Έννοια206
 • 2. Ίδρυση και λειτουργία207
 • 3. Έλεγχος και ασφάλιση μοτοσυκλετών208
 • 4. Εκμίσθωση μοτοσυκλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων209
 • 5. Κυρώσεις210
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ211
 • Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ211
 • 1. Έννοια211
 • 2. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας213
 • Β. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ215
 • 1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος215
 • 2. Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την ελληνική κουζίνα215
 • Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ «ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ»219
 • 1. Έννοια219
 • 2. Ειδικό σήμα λειτουργίας220
 • 3. Κυρώσεις221
 • Δ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΕΝΑ222
 • 1. Έννοια222
 • 2. Τεχνικές προδιαγραφές222
 • 3. Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου224
 • 4. Γεωγραφικές περιοχές κυκλοφορίας τουριστικών τρένων225
 • 5. Κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας τουριστικών τρένων227
 • 6. Κυρώσεις228
 • ΜΕΡΟΣ TΕΤΑΡΤΟ233
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ233
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1235
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ235
 • 1. Έννοια235
 • 2. Διαδικασία έγκρισης ανέγερσης συνεδριακών κέντρων 236
 • 3. Επιλογή θέσης συνεδριακού κέντρου239
 • 4. Κτηριοδομικές προδιαγραφές240
 • 5. Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 241
 • 6. Προδιαγραφές θαλάμου μετάφρασης242
 • 7. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας244
 • 8. Διακριτικός τίτλος246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2247
 • ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ247
 • 1. Έννοια 247
 • 2. Διαδικασία έγκρισης χιονοδρομικών κέντρων248
 • 3. Προδιαγραφές εγκαταστάσεων χιονοδρομίας251
 • 4. Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού252
 • 5. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας252
 • 6. Γενικός κανονισμός εκμετάλλευσης τουριστικών αναβατήρων 255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3260
 • ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ260
 • 1. Έννοια260
 • 2. Προϋποθέσεις ίδρυσης261
 • 3. Χαρακτηριστικά λειτουργίας262
 • 4. Προδιαγραφές έγκρισης263
 • 5. Λειτουργικές απαιτήσεις 265
 • 6. Προδιαγραφές εγκαταστάσεων266
 • 7. Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου269
 • 8. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4276
 • ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ276
 • 1. Έννοια276
 • 2. Φορέας διαχείρισης277
 • 3. Εγκατάσταση 278
 • 4. Κανονισμός281
 • 5. Διακριτικός τίτλος282
 • 6. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας283
 • 7. Κυρώσεις285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5286
 • ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕ.Π.Α.Τ.)286
 • 1. Έννοια287
 • 2. Ίδρυση των ΚΕ.Π.Α.Τ.287
 • 3. Οργάνωση και λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.Τ.289
 • 4. Έγκριση, ίδρυση ή επέκταση ΚΕ.Π.Α.Τ.290
 • 5. Επιλογή θέσης ΚΕ.Π.Α.Τ.294
 • 6. Εξοπλισμός ΚΕ.Π.Α.Τ. 301
 • 7. Στελέχωση ΚΕ.Π.Α.Τ.302
 • 8. Ειδικό Σήμα λειτουργίας303
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6306
 • ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ306
 • 1. Έννοια 307
 • 2. Χρήση ιαματικών φυσικών πόρων308
 • 3. Αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων309
 • 4. Κυριότητα ιαματικών φυσικών πόρων311
 • 5. Προστασία ιαματικών φυσικών πόρων313
 • 6. Διαχείριση ιαματικών φυσικών πόρων315
 • 7. Προδιαγραφές εγκαταστάσεων316
 • 8. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας322
 • 9. Έλεγχος - κυρώσεις 324
 • 10. Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Μονάδων και των Κέντρων325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7334
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΑ334
 • 1. Έννοια 334
 • 2. Προϋποθέσεις ίδρυσης και εγκατάστασης 334
 • 3. Προδιαγραφές εγκαταστάσεων335
 • 4. Έγκριση εγκατάστασης αυτοκινητοδρόμιου339
 • 5. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8346
 • ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ346
 • 1. Έννοια346
 • 2. Προδιαγραφές γηπέδων γκολφ346
 • 3. Προορισμοί γκολφ351
 • 4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση351
 • 5. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 354
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9356
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ356
 • 1. Έννοια356
 • 2. Ζώνες τουριστικού λιμένα 357
 • 3. Φορέας διαχείρισης358
 • 4. Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων359
 • 5. Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα359
 • 6. Παροχές τουριστικού λιμένα360
 • 7. Σύμβαση παραχώρησης361
 • 8. Άδεια λειτουργίας362
 • 9. Δημόσια συνδρομή363
 • 10. Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα363
 • 11. Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων372
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ375
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ375
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1376
 • ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ376
 • 1. Έννοια376
 • 2. Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου376
 • 3. Προδιαγραφές376
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2379
 • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ379
 • 1. Έννοια379
 • 2. Όροι και προϋποθέσεις ιατρικού τουρισμού379
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3382
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ382
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4384
 • ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ384
 • 1. Έννοια384
 • 2. Επιχείρηση Αγροτουρισμού384
 • 3. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων386
 • 4. Προϊόντα Οικοτεχνίας387
 • 5. Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού387
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5388
 • ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ388
 • 1. Ιστορική εξέλιξη388
 • 2. Έννοια389
 • 3. Προϋποθέσεις αλιευτικού τουρισμού390
 • 4. Διοικητικό πλαίσιο άσκησης αλιευτικού τουρισμού391
 • 5. Kυρώσεις393
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6394
 • ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ394
 • 1. Εισαγωγή394
 • 2. Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών397
 • 3. Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής399
 • 4. Καταδυτικό Πάρκο 399
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΚΟ405
 • 0
 • 0