Πρακτικά Ημερίδας Έδρας Jean Monnet Αλληλεγγύη στην ΕΕ – Πολιτική προστασία Ανθρωπιστική Δράση (2016 – 2019)

Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-910-7
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: S. Nissi, Δ. Ακριβούλης, Θ. Αντωνίου, Μ. Δημητρακοπούλου, Γ. Καμίνης, Χ. Κατσίγιαννη, Ελ. Κουτσουράκη, Ε. Κώη, Α. Κωνσταντίνου, Μ.-Ν. Μαρούδα, Μ. Μουζουράκης, Μ. Παπαμηνά, Λ. Παππά, Στ. Περράκης, Β. Σαράντη, Ντ. Τζαβάρα, Σ. Φιλιππίδου
Επιμέλεια: Μ.-Ν. Μαρούδα

To  βιβλίο «Αλληλεγγύη στην ΕΕ: Εξελίξεις στο πεδίο της προσφυγικής προστασίας και προκλήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα», αποτελεί συλλογή μελετών και εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν, στα αγγλικά και στα ελληνικά, στο πλαίσιο σχετικής Ημερίδας της Έδρας Jean Monnet.

Στις μελέτες αυτές εξετάζονται οι διαφορετικές διαστάσεις της αλληλεγγύης στη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος. Παράλληλα, οριοθετούνται η έννοια, το περιεχόμενο και οι εφαρμογές της αρχής της αλληλεγγύης στην ΕΕ, καθώς και η συνδρομή τόσο προς κράτη μέλη της ΕΕ όσο και προς πρόσωπα και ομάδες που χρήζουν διεθνούς προστασίας,  μέσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.  

Εξετάζονται, ακόμη, ζητήματα όπως ο έκτακτος μηχανισμός ανθρωπιστικής συνδρομής που για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε για κράτος μέλος (την Ελλάδα) το 2016 έως το 2019, αλλά και συμφωνίες όπως αυτήν που κατέληξε στη Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας, στην ίδια την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, στα hot spot, την κράτηση, τους ασυνόδευτους ανηλίκους, την οικογενειακή επανένωση. 

Στις συμβολές δίνεται έμφαση στον βαθμό ετοιμότητας διεθνών οργανισμών, κρατών και ανθρωπιστικών δρώντων να αντιμετωπίσουν μαζικές ροές και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τόσο το σύστημα ασύλου, όσο και τις διαδικασίες ένταξης όσων τελικά παραμένουν στα κράτη, στις διαπραγματεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στην ΕΕ και το αδιέξοδο που έχει διαφανεί, αλλά και την μετατόπιση της ευθύνης σε διμερείς συμφωνίες ανάμεσα σε κράτη μέλη, και σε χώρες εκτός ΕΕ. 

 • 0
 • Ι. Οι πολλαπλές διαστάσεις της αρχής της αλληλεγγύης στη διαχείριση του προσφυγικού: Από την πόλη και τον πολίτη στην διακρατική αλληλεγγύη και ο ρόλος διεθνών οργανισμών και ανθρωπιστικών δρώντων1
 • Αλληλεγγύη στην πόλη: η διαχείριση του προσφυγικού στην Αθήνα3
 • Μεταναστευτικές ροές, αλληλεγγύη και το Συμβούλιο της Ευρώπης9
 • The concept and dimensions of solidarity19
 • Η θεσμική προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στην έννοια της αλληλεγγύης: παρουσίαση της έννοιας της αλληλεγγύης σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ37
 • EU Solidarity in managing migration flows through ECHO in Greece 3/2016-3/2019: evaluating the implications from internalizing external EU policies45
 • The Greek and European challenge: the situation of unaccompanied minors in Greece69
 • International Commition of the Red Cross in Greece: restoring family links during the migration crisis73
 • ΙΙ. Αλληλεγγύη και συνεργασία υπό το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου: επίκαιρα ζητήματα77
 • Η αλληλεγγύη στην ΕΕ: ηθική ή νομική υποχρέωση; Έννοια και εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε σχέση με την προσφυγική κρίση79
 • The expansion of the concept of “safe third country” in the reform of the Common European Asylum System 97
 • Η εφαρμογή των εννοιών «ασφαλής τρίτη χώρα» και «πρώτη χώρα ασύλου» στην περίπτωση της Τουρκίας109
 • Η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας ως παράδειγμα υποχώρησης των εγγυήσεων στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής139
 • The ‘hotspot’ approach: key findings from Greece153
 • Οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού Δουβλίνου ΙV175
 • IΙΙ. Developments in the field of refugee protection in Greece201
 • Judicial developments and administrative procedures after the implementation of the EU - Turkey statement203
 • Unaccompanied minors and the dangers they face from the administrative practice213
 • Examining applications for international protection under administrative detention 219
 • ANNEX I / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I229
 • ANNEX IΙ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ239
 • 0
 • 0