Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020

Νομικό Περιοδικό Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Εκδίδεται από το 2020 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Α.-Ν.. Κουκούλης
Συντονιστής Ύλης: Ε.-Μ.. Κατσιμπρή
ISSN: 2732-6411
Έτη: 1
Τεύχη: 2
Άρθρα: 89

Α' Μελέτες

Β' Νομολογία

I. Αστικό Δiκαιο

1. Γενικές Αρχές
2. Ενοχικό Δίκαιο
3. Εμπράγματο Δίκαιο
4. Οικογενειακό Δίκαιο
5. Κληρονομικό Δίκαιο
6. Τροχαία
7. Εργατικό Δίκαιο
8. Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

ΙΙ. Αστικό Δικονομικό Δiκαιο

1. Γενικό Μέρος 
2. Ένδικα Μέσα
3.Ειδικές Διαδικασίες
4. Αναγκαστική εκτέλεση

ΙΙΙ. Εμπορικό Δiκαιο

IV. Ποινικό Δίκαιο

V. Διοικητικό Δίκαιο

Γ΄ Νομική Ορολογία