ΤρΔΠρΑθ 4819/2018 [Τράπεζες]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Δεδούση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγήτρια: Χ. Μυλωνά, Πάρεδρος Δ.Δ. Δικηγόροι: Φ. Κωτσής, Θ. Χουντάλα ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Προστασία καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού εμπορικής πρακτικής ως παραπλανητικής κατά το Ν 2251/1994. Διαδικασία επιβολής προστίμου στον προμηθευτή και ειδικότερα σε Τράπεζα ή ΕΠΕΥ. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν 3606/2007. Χρήση από Τράπεζα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών κατά τη διάθεση σύνθετων τραπεζικών προϊόντων σε ιδιώτες πελάτες της. Διατάξεις: άρθρα 9α-9θ Ν 2251/1994 [...] 2. Επειδή, ο Ν 2251/1994 (ΦΕΚ A’ 191) «περί προστασίας των καταναλωτών», όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ήτοι μετά την τροποποίησή του από το Ν 3587/2007 (ΦΕΚ A’ 152), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2005/29 «για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 149), ορίζει στο άρθρο 9α ότι: «Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους νοούνται: α) καταναλωτής, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, β) προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.