Χ. Γκόρτσος, Προσδιορισμός της έννοιας του όρου «πελάτης» σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2019, Φεβρουάριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τη γνωμοδότηση αυτή καταδεικνύεται ότι στην έννοια του όρου «πελάτης» δεν εμπίπτουν περιπτώσεις αντισυμβαλλομένων πιστωτικού ιδρύματος στους οποίους δεν παρέχονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, Καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ Ερώτημα Τέθηκαν υπόψη μου προς γνωμοδότηση το ακόλουθο ερώτημα και οι ακόλουθες συναφείς υποδείξεις: «Αν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ) σχετικά με (α) τη διαμόρφωση οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, και (β) την υποβολή αναφοράς του άρθρου 7 του Ν 3691/2008 για ύποπτες/ασυνήθεις συναλλαγές βάσει των διατάξεων του Ν 3691/2008 και της τυπολογίας της ΕΤΠΘ 285/2009 περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συναλλαγών των ΠΙ με πρόσωπα (αντισυμβαλλομένους) που δεν αποτελούν ταυτοχρόνως και πελάτες τους». Ενόψει της διατύπωσης της υποπαραγράφου 5.15.4 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/2009, η οποία κάνει λόγω για «συναλλασσομένους» (αντί για πελάτες), να διευκρινιστεί αν η έννοια του συναλλασσομένου στην παράγραφο αυτή αποκλίνει από την έννοια του πελάτη στον οποίο παρέχονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από το ΠΙ». A. To κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 1. Συνολική συνοπτική θεώρηση του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου υπό την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.