ΤρΕφΑθ 2506/2018 [Ομόρρυθμη εταιρία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2019, Φεβρουάριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Ψυχογιού, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Φ. Μουζάκης, Εφέτης Δικηγόροι: Α. Σπυρίδωνος, Κ. Μπόμπολας ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Λύση εταιρίας με καταγγελία. Στάδιο εκκαθάρισης. Σκοπός και διάρκεια. Η εταιρία συνεχίζει να υφίσταται και εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή. Αξίωση αποζημίωσης κατά του εκκαθαριστή ή εταίρου για ζημία που προκλήθηκε στην εταιρική περιουσία ασκεί μόνο η εταιρία και όχι οι εμμέσως ζημιωθέντες εταίροι. Ο εταίρος ζητεί αποζημίωση από εταίρο που κατήγγειλε χωρίς σπουδαίο λόγο την εταιρία ή προκάλεσε τη λύση της για την ατομική του ζημία. Αξιώσεις εταίρου από την εταιρική σχέση αποτελούν κονδύλια του λογαριασμού της εκκαθάρισης και μόνο κατ’ εξαίρεση ασκούνται πριν τη λήξη της. Προϋποθέσεις. Διατάξεις: άρθρα 741, 767, 777 επ. ΑΚ [...] Και μετά τη λύση της η νομική προσωπικότητα της εταιρίας λογίζεται υφιστάμενη, εφόσον τούτο απαιτείται για τις ανάγκες και προς τον σκοπό της εκκαθάρισης. Εφεξής η εταιρία εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι οι ίδιοι οι εταίροι, αν δεν διορίστηκαν εκκαθαριστές με συμφωνία των εταίρων ή από το δικαστήριο, (πρβλ. ΑΠ 748/2017 σε Nomos). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 482 παρ. 1 και 483 παρ. 1 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 741, 767, 777 έως 783, 784 και 797 έως 803 του ΑΚ,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.