Σ. Σιγαλού, Διατραπεζική μεταβίβαση πιστωτικής σχέσης υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν 4354/2015

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2019, Μάρτιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η δυνατότητα μεταβίβασης πιστωτικών συμβατικών σχέσεων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων μετά τη θέσπιση του νόμου 4354/2015 και τις τροποποιήσεις του.Σωτηρία Σιγαλού, Δικηγόρος Ως μεταβίβαση πιστωτικής σχέσης, ήτοι συμβατικής σχέσης από δάνεια και πιστοδοτικές συμβάσεις εν γένει, νοείται η παραχώρηση της έννομης θέσης του πιστοδότη (αρχικής δανείστριας τράπεζας) σε άλλη ή άλλες (ανάδοχες τράπεζες) που υποκαθίστανται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αρχικής τράπεζας στη σχέση με τον πιστολήπτη. Η μεταβίβαση πιστωτικής σχέσης μπορεί καταρχήν να γίνει με τα πρόσφορα νομοθετικά μέσα της εκχώρησης απαίτησης και άλλων δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 455 επ. ΑΚ και τις διατάξεις περί αναδοχής χρέους (471 επ. ΑΚ). Ωστόσο, γίνεται δεκτό στη θεωρία και στη νομολογία ότι με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361) είναι δυνατή η σύναψη συμφωνίας για την ενιαία μεταβίβαση της εν λόγω σχέσης που καταρτίζεται μεταξύ των δύο τραπεζών και του πιστολήπτη (ως τριπρόσωπη σύμβαση) με αντικείμενο την ανάληψη της υφιστάμενης πιστωτικής σχέσης ως συνόλου από την αποκτώσα τράπεζα (ή τράπεζες) [1] . Και με αυτήν όμως τη μέθοδο εφαρμόζονται στη σύμβαση αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 455 επ. και 471 επ. ΑΚ προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σχέσης [2] . Με την εκχώρηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.