ΣτΕ 727/2018 [Τράπεζες]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/2019, Μάϊος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Ράμμος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ν. Μαρκόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Α. Βοσνιάκου, Δ.-Π. Τζάκας ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Έννοια πιστωτικού και χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά το Ν 3601/2007. Δραστηριότητες και εποπτεία τους. Παράβαση νομοθεσίας περί των επιτοκίων υπερημερίας επί των χορηγήσεων άμεσων και έμμεσων πιστώσεων. Η χρηματοδοτική μίσθωση συνιστά έμμεση πίστωση και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 4 Ν 3601/2007. Ανώτατο ύψος επιτοκίων υπερημερίας. Διατάξεις: άρθρα Ν 3601/2007, ΠΔ/ΤΕ 2393/1996, Ν 1665/1986 [...] 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της απόφασης 53/26.10.2012 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία επεβλήθη στην αιτούσα ανώνυμη εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί των επιτοκίων υπερημερίας επί των χορηγήσεων πιστώσεων. 3. Επειδή, ως «πιστωτικό ίδρυμα» και «χρηματοδοτικό ίδρυμα» νοούνται, κατά τον Ν 3601/2007 («Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 178, άρθρο 2 παρ. 1 και 11, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν 4021/2011, ΦΕΚ Α΄ 218), «η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.