ΤρΕφΘεσ 928/2020 [Τράπεζες]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Ψώνη, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Λ. Χατζησταύρου, Εφέτης Δικηγόροι: Α. Αργυριάδης, Χ. Αγγελοπούλου ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Ζητήματα Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ). Η μη τήρηση της ΔΕΚ συνεπάγεται μόνον εποπτικής φύσεως κυρώσεις και δεν επιφέρει αυτοδίκαιη ακυρότητα της πραγματοποιηθείσας καταγγελίας, ωστόσο θα μπορούσε να αποκρουσθεί κατά το άρθρο 281 ΑΚ ως καταχρηστική. Η κατηγοριοποίηση ενός οφειλέτη από χρηματοδοτικό-πιστωτικό ίδρυμα ως «μη συνεργάσιμου δανειολήπτη» δεν υπόκειται αυτοτελώς σε δικαστική κρίση. Διατάξεις: άρθρα Ν 4224/2013, 174, 281 ΑΚ [...] Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν 4224/2013 θεσπίστηκε, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με την απόφαση 116/25.8.2014 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ Β’ 2289/27.8.2014), ο Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 31.12.2014 και, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε δύο φορές με αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, ήτοι την υπ’ αριθμ. 129/2/16.2.2015 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 486/31.3.2015) και την υπ’ αριθμ. 148/10/5.10.2015 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2219/15.10.2015). Εν τέλει, με την υπ’ αριθμ. 195/1/29-7- 2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ Β’ 2376/2.8.2016) αντικαταστάθηκε ο ως άνω Κώδικας Δεοντολογίας με νέο, που παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό. Ο Κώδικας επιβάλλει στα ιδρύματα, που δεσμεύονται από αυτόν, την τήρηση υποχρεώσεων αναφορικά με τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.