ΜΕφΑθ 2707/2020 [Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2021, Φεβρουάριος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Πουρνάρα, Εφέτης Δικηγόροι: Θ. Χατζηιωάννου, Κ. Μπάκας ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Απελευθέρωση από εγγύηση. Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Ανατροπή συναλλαγματικής ισοτιμίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Ειδικό καθεστώς για την σύσταση, λειτουργία και ρευστοποίηση ενεχύρου. Μη νομότυπος πλειστηριασμός. Διατάξεις: άρθρα 1, 6 Ν 2251/1994, 862 ΑΚ [...] Στην προκειμένη περίπτωση, με τον δεύτερο λόγο ανακοπής, τον οποίο επαναφέρει με αντίστοιχο λόγο της έφεσής του, ο ανακόπτων - εκκαλών επιχειρεί την ακυρότητα των πιο κάτω ρητρών ως προς το καταβαλλόμενο μίσθωμα και τον καθορισμό του επιτοκίου και συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι οι όροι που τέθηκαν με το .../31.12.2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., το οποίο τροποποίησε την αρχική .../15.12.2005 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης της ίδιας συμβολαιογράφου και αφορούσαν αφενός μεν τον υπολογισμό του μισού του οφειλόμενου άληκτου κεφαλαίου των μισθωμάτων της μίσθωσης με ρήτρα ελβετικού φράγκου και αφετέρου τον καθορισμό του επιτοκίου με βάση τον δείκτη iTRAXX Senior Financials είναι καταχρηστικοί καθόσον προσκρούουν στις διατάξεις του Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, διότι δεν επεξηγήθηκε στον ίδιο, ως καταναλωτή, κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και διαφανή η ακριβής λειτουργία του μηχανισμού των ρητρών αυτών ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει βάσει σαφών κριτηρίων και δεδομένων τις οικονομικές συνέπειες που συνεπάγονταν η σύναψη της επίδικης σύμβασης για τον ίδιο και ιδιαίτερα τον...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.