Γ. Δέλλιος, Σύμβαση oμαδικής ασφάλισης μισθωτών και συνταξιούχων ασφαλιστικής εταιρίας - Ιδιαιτερότητες και επιμέρους ζητήματα ρύθμισης (γνωμ.)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/2021, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το υπό εξέταση ομαδικό ασφαλιστήριο αποτελεί γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτων και ειδικότερα ομαδική εφ’ όρου ζωής ασφάλιση προσωπικού με την ιδιαιτερότητα ότι εδώ η ίδια η ασφαλιστική Εταιρία τυγχάνει ταυτόχρονα εργοδότης και ασφαλιστής. Από την πλοκή των συμβατικών όρων προκύπτει ότι το ποσό των ασφαλίστρων που βαρύνει την Εταιρία ως εργοδότη για την ομαδική ασφάλιση των ενεργών μισθωτών της διοχετεύεται στην κάλυψη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων όχι μόνο των ενεργών μισθωτών αλλά και των συνταξιούχων ασφαλιζομένων της, με αποτέλεσμα τη μόνιμη ανεπάρκεια των ασφαλίστρων και την εντεύθεν κατ’ έτος επέλευση σημαντικής ζημίας στην Εταιρία ως ασφαλιστή. Το ζήτημα αυτό επιλύεται στην παρούσα γνωμοδότηση είτε μέσω της δυνατότητας ανάκλησης της ιδιότυπης αυτής οικειοθελούς παροχής της ασφαλιστικής Εταιρίας προς τους συνταξιούχους της, είτε μέσω της αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου.Ι. Ιστορικό 1. Στο από 1.2.1992 «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης» μεταξύ της ανώνυμης ασφαλιστικής Εταιρίας Χ (εφεξής: η Εταιρία) και του Συλλόγου Υπαλλήλων της (εφεξής: ο Σύλλογος Υπαλλήλων) συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Στο άρθρο 1 του Πρώτου Μέρους ορίζεται ότι το εν λόγω ασφαλιστήριο αφορά την ασφάλιση κατά κινδύνων ζωής, ατυχημάτων και ασθενειών του συνόλου των υπαλλήλων της Εταιρίας και του συνόλου των συνταξιούχων του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού αυτής, ως άμεσα ασφαλιζομένων, καθώς και του συνόλου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.