ΣτΕ 636/2021 [Λαθρεμπορία καυσίμων – Επιβολή διαφυγόντων δασμών, φόρων και πολλαπλών τελών σε βάρος επιχείρησης πρατηρίου υγρών καυσίμων]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2021, Οκτώβριος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Μαρκάτης, Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Μ. Μπίζος, Π. Καραστεργίου, Πάρεδρος ΝΣΚ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ, ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αμετάκλητη αθωωτική απόφαση, εκδοθείσα μετά τη δημοσίευση της αναιρεσιβαλλομένης. Αρχή ne bis in idem. Προϋποθέσεις εφαρμογής. Αίτηση αναίρεσης. Κρίση ότι, απόφαση διοικητικού δικαστηρίου απορριπτική προσφυγής κατά διοικητικής πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας, δεν μπορεί να ενέχει παραβίαση της αρχής ne bis in idem, λόγω παράλληλης σχετικής ποινικής διαδικασίας, η οποία περατώνεται αμετάκλητα μετά την δημοσίευση της αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση δεν νοείται αντίστοιχο νομικό σφάλμα της απόφασηε του διοικητικού δικαστηρίου ούτε λόγος αναιρέσεώς της για παραβίαση της αρχής ne bis in idem. Δεν ιδρύεται ούτε λόγος αναθεώρησης, καθ’όσον τέτοιος λόγος δεν μπορεί να υπαχθεί στους περιοριστικώς αναφερόμενους στον ΚΔΔ. Επιβαλλόμενη, ενόψει της ανάγκης αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας θεμελιώδους δικαιώματος, η επέμβαση στην διοικητική δικονομική τάξη με την παροχή του κατάλληλου για την περίπτωση αυτή ένδικου μέσου, το οποίο είναι η αίτηση αναθεώρησης. (Αντιθ. μειοψ.). Δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα εξήντα ημερών από τότε που κατέστη αμετάκλητη η οικεία ποινική απόφαση, παρέχεται στον αναιρεσείοντα η δυνατότητα να ασκήσει την αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν αντιγράφου της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.