ΜΠρΑθ 299/2012 [Τράπεζες]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/2012, Μάιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Προϊσχύσας Κανονισμός Δεοντολογίας των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και συναφές περιεχόμενο του Ν 3606/2007, με τον οποίον μεταφέρθηκε στην ημεδαπή η κοινοτική Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID). Οι συμβουλές πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο πρόσωπο του πελάτη και στο αντικείμενο της επένδυσης. Η παράβαση των προβλεπομένων στον Κανονισμό συνιστά παρανομία κατά το άρθρο 914 ΑΚ και η τράπεζα υποχρεούται σε αποζημίωση. Προστασία καταναλωτή σύμφωνα με το Ν 2251/1994. Καθήκον πληροφόρησης του καταναλωτή, εν προκειμένω και του ιδιώτη επενδυτή. Καταναλωτής είναι το πρόσωπο που συναλλάσσεται για μη επαγγελματικούς σκοπούς αλλά για την κάλυψη ιδίων του αναγκών σε ιδιωτικό επίπεδο. Ο αγοραστής τραπεζικών προϊόντων δεν θεωρείται εκ των προτέρων καταναλωτής και δεν προστατεύεται, εφ’ όσον ασχολείται συστηματικά με προϊόντα και συναλλαγές υψηλής οικονομικής αξίας. Η σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών μπορεί να είναι άτυπη. Επενδυτικά προϊόντα της Lehman Brothers.Πρόεδρος Α. Τσέλιου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι Δ. Σταματίου, Φ. Κωτσής, Ν. Σύρμας Διατάξεις: άρθρο 7 Ν 2396/1996, Ν 2251/1994 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος σήμερα Κανονισμού Δεοντολογίας των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΔΕΠΕΥ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 122/1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β' 340/24.4.1997), δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως από το άρθρο 7 του Ν 2396/1996 και ο οποίος τύγχανε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.