ΔΕφΘεσ 428/1999 [Δικαιώματα υπερημερίας]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2000, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Γ. Γεωργιάδης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Εισηγητής Η. Κοντοζαμάνης, Εφέτης Δ.Δ. Δικηγόροι Σ. Μαράτος, Ε. Νυμφοπούλου - Παπαδάκου Διατάξεις: άρθρα 67 [παρ. 1, 2, 5, 8, 11] Ν 1165/1918, 174 [παρ. 1] ΠΔ 331/1985 (ΚΦΔ), 1, 3 ΑΥΟικΕνεργΦυσΠορ Τ 2359/25/23.8.1983 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ. Παρέλευση προθεσμίας παραλαβής αποβιβαζομένων εμπορευμάτων στις τελωνειακές αποθήκες και περιβόλους. Επιβολή δεκαπλού τέλους. Εναπόθεση εμπορευμάτων σε ιδιωτικούς χώρους. Απαλλαγή από μειωμένα δικαιώματα με υπουργικές αποφάσεις. Αποταμίευση ή εναπόθεση πετρελαιοειδών στις δεξαμενές μέχρι την ανάλωση ή έξοδό τους με οποιοδήποτε τρόπο. Ειδική τελωνειακή επίβλεψη. Επιβολή δικαιωμάτων υπερημερίας για την καθυστέρηση από τον εισαγωγέα παραλαβής των αποθηκευμένων πετρελαιοειδών. Απαλλαγή λόγω έλλειψης διάταξης νόμου που να επιβάλει εν προκειμένω τα δικαιώματα υπερημερίας. Με την κρινόμενη έφεση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο ζητείται η εξαφάνιση της 4779/1995 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή της εκκαλούσας εταιρίας κατά της από 3.7.1992 συμπληρωματικής πράξης χρέωσης σε βάρος των δικαιωμάτων υπερημερίας ύψους 6.519.200 δρχ. για το χρονικό διάστημα από 9.3.1992 έως 20.3.1992, η οποία (πράξη) συντάχθηκε επί της .../4.3.1992 διασάφησης εισαγωγής του ΣΤ' Τελωνείου Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο να δικάσει την παραπάνω έφεση, η οποία ενόψει του ότι ασκήθηκε εμπροθέσμως και σύμφωνα με τις λοιπές...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.