ΔΕΚ Υπόθ. C- 134/1999, απόφ. 26.9.2000 [Έμμεσοι φόροι επιβαλλόμενοι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2001, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

IGI - Investimentos Imobilarios SA και Frazenda Publica Διατάξεις: άρθρα 4, 7, 10, 12 Οδηγίας 69/335/ΕΟΚ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Οδηγία 69/335/ ΕΟΚ. Τέλη καταχωρίσεως σε εθνικό μητρώο νομικών προσώπων. Τέλη έχοντα ανταποδοτικό χαρακτήρα. Με απόφαση της 17ης Μαρτίου 1999, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 19 Απριλίου 1999, το Supremo Tribunal Administrativo υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 234 ΕΚ), επτά προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 4, 10 και 12 παρ. 1 της Οδηγίας 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1969, περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σελ. 20), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 85/303/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ L 156, σελ. 23, στο εξής: Οδηγία). Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της IGI - Investimentos Imobiliarios SA (στο εξής: IGI) και της Fazenda Publica (Πορτογαλικού Δημοσίου) όσον αφορά την πληρωμή τελών απαιτουμένων για την καταχώριση μιας αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής στο Registo Nacional de Pessoas Colectivas (εθνικό μητρώο νομικών προσώπων). Η κοινοτική ρύθμιση Όπως προκύπτει από την πρώτη αιτιολογική σκέψη της, η Οδηγία αποσκοπεί στην προαγωγή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η οποία θεωρείται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.