ΔΕΚ Υπόθ. C- 108/2000,απόφ. 15.3.2001 [Κοινό σύστημα ΦΠΑ]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2001, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Syndicat des producteurs independants (SPI) κατά Minist?re de I’ economie, des Finances et de I’Industrie Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 8/2001 Διατάξεις: άρθρο 9 [παρ. 1, 2] έκτης Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ Προδικαστική Φόρος κύκλου εργασιών. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ε', δεύτερη περίπτωση, της έκτης Οδηγίας ΦΠΑ. Προσδιορισμός του τόπου φορολογήσεως. Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρεσχέθησαν μέσω τρίτου. Φορολογικές διατάξεις. Εναρμόνιση των νομοθεσιών. Με απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 2000, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 23 Μαρτίου 2000, το Conseil d’ ?tat υπέβαλε, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, προδικαστικό ερώτημα ως προς την ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχ. ε' της έκτης Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977. Το ερώτημα αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο μιας αιτήσεως ακυρώσεως για υπέρβαση εξουσίας, που ασκήθηκε από το Syndicat des producteurs independants) (στο εξής: SPI), επαγγελματική οργάνωση των παραγωγών ταινιών, με αίτημα την ακύρωση μιας διοικητικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, σχετικής με τον τόπο φορολογήσεως των παροχών διαφημιστικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ). Η διαφορά Το SPI είναι μία επαγγελματική οργάνωση που εδρεύει στη Γαλλία και εκπροσωπεί τους παραγωγούς ταινιών,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.