ΔΕφΘεσ 436/2001 [Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2002, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Χ. Κακάλης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Εισηγητής Ι. Φυτόπουλος, Εφέτης Δ.Δ. Δικηγόρος Γ. Τσιντικίδης Διατάξεις: άρθρα 2 [παρ. 1], 11, 12, 18 [παρ. 2], 30, 32, 34 ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ) Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων. Παράβαση ΚΒΣ και επιβολή προστίμου. Απόκρυψη συναλλαγής χωρίς συνοδευτικό στοιχείο του ΚΒΣ. Επιβολή προστίμων διακεκριμένως για περισσότερες της μιας παραβάσεις. Έκδοση ανακριβούς στοιχείου τιμολογίου ως προς την αξία πώλησης ή δελτίου αποστολής. Η λήψη αυτού από τον αγοραστή αποτελεί παράβαση του ΚΒΣ. Η παράλειψη του αγοραστή να εκδώσει τιμολόγιο για την αξία της συναλλαγής που δεν περιέχεται στο τιμολόγιο της πώλησης συνιστά άλλη παράβαση του Κώδικα. Επιβολή προστίμου ισόποσου με την αξία της αποκρυβείσας συναλλαγής. Νομικά πλημμελής απόφαση ως μη εμπίπτουσα στις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ΚΒΣ. Ανεπίτρεπτη μεταβολή των πραγματικών περιστατικών από το πρωτόδικο δικαστήριο. [...] Στο άρθρο 2 παρ. 1 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992, ΦΕΚ 84 Α') ορίζεται ότι: «Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο... που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση... αναφερόμενο στο εξής με τον όρο « επιτηδευματίας», τηρεί εκδίδει, παρέχει ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις.. που ορίζονται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.