ΕφΠειρ 524/2002 (Ναυτικό τμήμα) [Επιταγή] (σημ. Λ. Λεφάκης)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2003, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ε. Σταυρουλάκης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Σ. Γιαννούκου, Εφέτης Δικηγόροι Β. Βερνίκος, Ι. Βρέλλος Διατάξεις: άρθρα 6 [παρ. 1] ΕΣΔΑ, 20 [παρ. 1] Σ, 22, 32 [παρ. 1] Ν 5960/1939, 4 [παρ. 1], 11 [παρ. 2] Ν 5422/1932, 1 [παρ. 1] Ν 740/1977, 1 Ν 33/1936, 624 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 134, 137 ΚΠολΔ, 142/ 1978 ΠΥΣ ΕΠΙΤΑΓΗ. Είναι έγκυρη η έκδοση διαταγής πληρωμής για κατοικούν ή εδρεύον στην αλλοδαπή πρόσωπο εφ’ όσον υπάρχει αντίκλητός του στην ημεδαπή ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του κατοικεί στην ημεδαπή ή έχει επιχείρηση, κατάστημα ή γραφείο που διεξάγει τις υποθέσεις του και συνεπώς είναι δυνατή η εις την ημεδαπή έκδοσή της. Το αυτό ισχύει όταν το καθ’ ου νομικό πρόσωπο, που φέρεται να έχει την έδρα του στην αλλοδαπή, εδρεύει πραγματικά στην Ελλάδα. Η ανάκληση της επιταγής από τον εκδότη ισχύει μετά την παρέλευση της προθεσμίας εμφάνισης. Κατά τόπον αρμοδιότητα δικαστηρίου για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγής σε ξένο νόμισμα, που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και είναι πληρωτέα στην Ελλάδα είναι άκυρη ως πράξη παράνομη. Στις εξαιρέσεις συγκαταλέγονται οι υποχρεώσεις από ναυτιλιακές συμβάσεις του άρθρου 1 του Ν 740/1977. Βάρος απόδειξης. Η παράδοση επιταγής γίνεται χάριν καταβολής. Έννοια καταπιστευτικής επιταγής. [...]...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.