ΔικΕΕ C-85/2012, απόφ. της 24.10.2013 [Εξυγίανση και εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων] (σημ. Δ. Τζάκας)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2014, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Εξυγίανση και εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οδηγία 2001/24/ΕΚ. Άρθρα 3, 9 και 32. Πράξη του εθνικού νομοθέτη αναγνωρίζουσα σε μέτρα εξυγιάνσεως αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης. Νομοθετική διάταξη απαγορεύουσα ή αναστέλλουσα κάθε άσκηση ένδικης προσφυγής κατά χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μετά την έναρξη ισχύος της αναστολής πληρωμής των χρεών (χρεωστάσιο).[ 1 ]. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 στοιχ. α’ Ν 3601/2007 πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του αυτού νομοθετήματος δεν δύναται να κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ’ αυτού προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Εν αναφορά προς την ελληνική νομοθεσία περί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, βλ. Φ. Αθανασίου, Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα - Σύντομη επισκόπηση, ΧρηΔικ 2011,374· Ι. Γεροντίδη, Προλεγόμενα στο δίκαιο της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕπισκΕΔ 2012,299· Z. Tσολακίδη, Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πιστωτικού ιδρύματος (άρθρα 63Δ-63Ε Ν 3601/2007) υπό το πρίσμα του ιδιωτικού δικαίου, ΧρηΔικ 2012,361. [ 2 ]. Βλ. σχετικά την Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.