Έ. Κινινή, Η ενίσχυση των ερευνητικών εξουσιών της Επιτροπής με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1/2003 και τα δικαιώματα υπεράσπισης των επιχειρήσεων

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2004, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΦΗΣ ΚΙΝΙΝΗ, Δικηγόρου, Δ.Ν. Ο Κανονισμός 1/2003 ενισχύει σημαντικά τις προβλεπόμενες στον ισχύσαντα Κανονισμό 17/62 ερευνητικές εξουσίες της Επιτροπής είτε με τη διεύρυνση της έκτασης των σημερινών εξουσιών είτε με τη θεσμοθέτηση νέων. Επιτακτική καθίσταται η ανάγκη για σαφέστερη οριοθέτηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. A. Εισαγωγή 1. Ο κύριος στόχος της μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 1/20031 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 ΣυνθΕΚ συνίσταται στο να επιτρέψει στην Επιτροπή «να επικεντρώσει το έργο της στην καταστολή των πλέον σοβαρών παραβάσεων».2 Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται διττώς: αφενός μεν με την αποκεντρωμένη εφαρμογή του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ μέσω της κατάργησης του συστήματος της προηγούμενης γνωστοποίησης και της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής για τη χορήγηση απαλλαγών κατά τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 3 ΣυνθΕΚ3 και αφετέρου με την ενίσχυση των ερευνητικών εξουσιών της Επιτροπής.4 Η αποκεντρωμένη εφαρμογή των κανόνων του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τον ρόλο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των εθνικών δικαστηρίων. Η ρύθμιση όμως των ερευνητικών εξουσιών των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, καθώς και των διαδικαστικών κανόνων που ισχύουν κατά την εφαρμογή των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.