ΕφΑθ 3531/2004 [Προβληματικές επιχειρήσεις]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2004, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Β. Ρήγας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ι. Τσαλαγανίδης, Εφέτης Δικηγόροι Α. Σιδηροπούλου, Δ. Ράμπος, Ι. Μαντούβαλος, Ν. Τσιώκας, Γ. Αλεβίζος, Ν. Μπελίτση (Δικ. Αντιπρόσωπος ΝΣΚ) Διατάξεις: άρθρα 44 Ν 1892/1990, 5 Ν 1386/1983 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Συμφωνίες πιστωτών και επιχειρήσεως κατ’ άρθρο 44 Ν 1892/1990. Στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν περιλαμβάνονται οι μη ληξιπρόθεσμες συναλλαγματικές (=οι μη δεδουλευμένες απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις). Έννοια. Λύση αμφοτεροβαρούς σύμβασης. Λόγοι για τους οποίους οι διατάξεις του άρθρου 44 Ν 1892/1990 δεν προσκρούουν σε συνταγματικές αρχές και σε επιταγές διεθνών συνθηκών. Περιεχόμενο έρευνας του εφετείου. [...] Σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν 1892/1990 (Κεφάλαιο Δ' - Προβληματικές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις), όπως ισχύει ήδη, «Συμφωνίες πιστωτών και επιχειρήσεως που περιλαμβάνεται σε μία από τις περιπτώσεις α', β', γ' ή δ' της παρ. 1 του άρθρου 5 Ν 1386/1983, οι οποίες ρυθμίζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, δεσμεύουν και τους μη συμβεβλημένους πιστωτές, το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κύριας και επικουρικής, τις Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον: α) οι συμβεβλημένοι πιστωτές εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων, όπως οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.